Functieomschrijving

Study Coordinator - CTCU (m/v/x) - 38u - COD

Bedrijfsdetails

Het Jules Bordet Instituut, een geïntegreerd multidisciplinair centrum, is in België het enige onafhankelijke ziekenhuis dat zich uitsluitend op kankeraandoeningen toespitst.

Het houdt zich zowel bezig met opsporing en klinische behandeling als met onderzoek en biedt universitair onderwijs van hoog niveau. De harmonieuze samenwerking tussen deze drie activiteitstakken vertoont een bijzonder aspect en is een belangrijke troef bij de aanpak van de ziekte.

Het Instituut Jules Bordet maakt deel uit van het Universitair Ziekenhuis Brussel (UZB) dat de Brusselse openbare en universitaire ziekenhuizen, en Erasme Ziekehuis bundelt. In dit opzicht ontwikkelt hij zijn activiteiten in nauwe samenwerking met talrijke partners zoals huisartsen, specialisten, OCMW’s en andere verzorgings- en hulpinstellingen.

Zijn 1000 medewerkers maken zijn voornaamste kracht uit en profileren zich als zijn eerste ambassadeurs. Respect, innovatie, engagement, kwaliteit en solidariteit komen tot uiting in elkeen van zijn activiteiten. Allemaal leggen ze zich erop toe om de patiënt in de kern van hun activiteiten te plaatsen.

Indien u wenst te evolueren in een medische omgeving teneinde er werk van hoge kwaliteit te verrichten, stellen wij u voor een dynamisch, multicultureel en menselijk team te komen vervoegen.

U bent geneesheer, verpleegkundige, paramedicus, administratieve kracht of arbeider ? Het Instituut bundelt een grote verscheidenheid van functies, waarvan sommige met een bijzonder en zeer specifiek karakter.

Het Jules Bordet Instituut is regelmatig op zoek naar medewerkers zoals u, gemotiveerd en gedreven.

De Clinical Trials Conduct Unit (CTCU) heeft als opdracht op professionele wijze klinische studies te leiden, in navolging van de Europese richtlijnen, de regelgevingen en de Good Clinical Practice (GCP). Deze klinische studies worden gevoerd in samenwerking met farmaceutische firma’s evenals met academische partners. Het Bordet Instituut initieert tevens zijn eigen klinische studies.

Functie

OPDRACHTEN

 • Praktische organisatie van de protocollen van klinische studies
 • Voorbereiding van de documenten voor de invoering van nieuwe klinische studies
 • Opvolging, met de artsen-onderzoekers, van de patiënten deel uitmakend van de studies
 • Coördinatie van de door het protocol vereiste zorg en onderzoeken
 • Beheer van de behandelingen (Fase 1) en bloedafnames (Farmacocinetiek)
 • Beheer van de problemen die terloops de behandeling kunnen ontstaan
 • Noteren van de gegevens in het CRF
 • Beheer en organisatie van de agenda’s (monitoring, training, meeting)
 • Samenwerking met de opdrachtgevers (farmaceutische firma’s en academische organisaties) en de verschillende belanghebbenden binnen de instelling (Labo, Radiologie, Anapath., Consultatie, Spoedgevallen,…)
 • Referentiepersoon per studie (beheer, coördinatie, voorlichting, opleiding)

Profiel

TOEGANGSVOORWAARDEN

 • diploma van het hoger onderwijs in wetenschappelijke richting
 • Voldoen aan de wettelijke voorwaarden van tweetaligheid (geslaagde Selor-proef)
 • Slagen voor het selectie-examen

VEREISTE KWALITEITEN VOOR DE FUNCTIE

 • Diploma van het hoger onderwijs in een wetenschappelijke richting
 • Zeer goede kennis van het Engels (geschreven en gesproken)
 • Beroepservaring: 1-3 jaar
 • Goede kennis van de kantoorsoftware (Microsoft office)
 • Uitstekende organisatorische capaciteiten
 • Samenwerkingsgeest
 • Nauwgezet
 • Motivatie voor wetenschappelijk onderzoek in oncologie
 • Specialisatie in oncologie is een pluspunt
 • Kennis van de Goede Klinische Praktijken is een pluspunt

Taal

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid die te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werkuren, mogelijkheid om een Selorpremie voor tweetaligheid van € 150 bruto te krijgen mits u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen).

Aanbod

WIJ BIEDEN :

 • Een voltijds contract voor 38u per week voor onbepaalde duur met een baremaschaal van de openbare sector (sociaal handvest)
  • Gelijkgesteld met de graad van : Administratief secretaresse
  • Voltijdse jaarbedragen : Weddeschaal (sociaal handvest): BH ‘ 1/2/3

Min. : 29 526,95 € (index : 1.7758)

Max. : 52 020,55 € (index : 1.7758)

Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

 • Extralegale voordelen :
  • Maaltijdcheques ter waarde van 7,30€
  • Voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het IRIS-netwerk (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn)
  • Volledige terugbetaling van het jaarlijkse mivb-abonnement, een tussenkomst (80%) in de kosten van het openbaar vervoer en/of vergoedingen
  • Een jaarlijkse aantrekkelijkheidspremie
  • Een maandelijkse tweetaligheidspremie van 150 € bruto (op voorwaarde dat u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen)
  • 24 wettelijke verlofdagen en 5 extralegale verlofdagen (+ de verschillende dagen omstandigheidsverlof)
 • Talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (IRIS)
 • Een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie
 • Een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan
 • Stabiele uurroosters, geen nacht- noch weekendwerk (behalve uitzondering)

Gelieve uw kandidatuur rechtstreeks in te geven op de website of op de intranet-site van het Jules Bordet Instituut via de vacature in kwestie (CV en gemotiveerde brief).

 • Online op:wo 16 februari 2022
 • Locatie: Brussel
E-mail
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]