Functieomschrijving

Een bachelor in de verpleegkunde dringende medische hulpverlening (DMH) voor eenheid intensieve zorgen - COD - 38u of andere tima (m/v)

Bedrijfsdetails

Een nieuwe gebouw voor het Jules Bordet Instituut

Het Jules Bordet Instituut is ruim 80 jaar lang actief geweest in het hartje van Brussel, dicht bij de Hallepoort. Het verhuist nu om het hoofd te bieden aan belangrijke ontwikkelingen zoals de toename van het aantal patiënten en van de behoeften aan alsmaar performantere technologieën waarvoor meer ruimte nodig is. Het nieuwe Jules Bordet Instituut zal eind november 2021 de deuren openen naar een nagelnieuw gebouw op de campus in Anderlecht, vlak bij het Erasmusziekenhuis en de faculteit Geneeskunde van de ULB. Het Instituut ruilt zijn huidige 35.000 m² voor een oppervlakte van 80.000 m² op maat van zijn missies inzake zorg, onderzoek en onderwijs op het domein van de oncologie.

Voor meer informatie over het Nieuwe Jules Bordet Instituut, klik HIER : https://www.bordet.be/nl/bordet-nieuw

Functie

Details van de dienst

Dit platform wil functioneel zijn door zijn indeling in 3 sectoren (Intensieve zorg – Diagnosa Unit en spoedgevallen). De dienst intensieve zorg behandelt patiënten met een risico op aantasting van de vitale functies waarvoor een constante bewaking en een intensieve behandeling vereist is. Deze zal een capaciteit van 8 bedden beslaan waarvan 2 met sas en laminaire stroming voor zeer immunodepressieve patiënten. De Diagnose Unit zal een capaciteit bieden van 8 bedden. Elke kamer zal worden uitgerust met een basisbewaking voor parameters en nauwe monitoring. Deze nieuwe eenheid zal op het kruispunt van de spoedgevallen en de intensive care unit staan. In functie van zijn gezondheidstoestand bij het verlaten van de spoedgevallen, kan de patiënt gedurende 24 tot 48u in deze dienst verblijven voor het verrichten van aanvullende onderzoeken, een diagnosestelling en de snelle opstart van een behandeling. De spoedgevallendienst zal een capaciteit bieden van 4 boxen waaronder 1 gewijd aan chirurgie met het nodige materiaal voor het hechten en het aanleggen van een gips. Bovendien zal er een shock-laboratorium zijn voor de kritieke patiënten die reanimatie- en conditioneringsmanoeuvres vereisen (intubatie, aanleggen van centrale katheters, enz...) vóór een eventuele overdracht naar de intensieve zorgen.

Specificiteiten van de dienst

 • Nauwe samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen
 • Technische vaardigheden in constante evolutie
 • Behoud van het menselijk aspect ten opzichte van de specifieke aard van de prioritair verstrekte zorg
 • Ontwikkeling van verpleegkundig onderzoek en bijscholing in nauwe samenwerking met andere diensten
 • Begeleiding en gepersonaliseerde opleiding van alle nieuw aangeworvenen (min. 1 maand)
 • Mogelijkheid van een of meer observatiedagen vóór een contractuele verbintenis

Functie :

 • Het verpleegkundig personeel zal in de 3 sectoren kunnen worden ingezet
 • Zorgen verstrekken in overeenstemming met ons beroep en onze zorgfilosofie
 • De continuïteit van de zorg en een permanente bewaking van de patiënt verzekeren
 • Werken in een multidisciplinair team
 • Verstrekken van hoogtechnologische verpleegkundige zorg
 • Zorgen voor de snelle zorg van een patiënt in een acute situatie binnen de afdeling
 • Vaststellen van zorgprioriteiten in functie van de onvoorziene gebeurtenissen en spoedgevallen
 • Bijstand verlenen aan de arts in noodsituaties of bij intensieve therapeutische activiteiten
 • U kunt omgaan met stresssituaties
 • Optreden als onmisbare ondersteuning voor de verwanten en de familie van de patiënten

Profiel

Toegangsvoorwaarden :

 • Houder van een bachelordiploma in algemene zorg.
 • Een pluspunt is het bezit van de beroepstitel DBDMH of ONCO (of lopende verwerving).
 • Een professionele ervaring op de IZE of in een oncologische dienst is een pluspunt.
 • Slagen voor het selectie-examen.
 • Voldoen aan de tweetaligheidsvoorwaarden (SELOR).

Uw profiel

 • Vermogen om in een multidisciplinair team te werken
 • Bereid om in team samen te werken om de continuïteit en de kwaliteit van de zorgverlening te verzekeren
 • Vermogen om zichzelf in vraag te stellen en kritische geest
 • Stressbestendig
 • Luisterbereidheid en vermogen om psychologische ondersteuning aan de patiënten en hun verwanten te bieden

Taal

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid deze te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werktijd, mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie SELOR van 150€ bruto, onder voorbehoud van de voorlegging van het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12)

Aanbod

Wij bieden u :

 • Een contract van onbepaalde duur.
 • Werktijden naar keuze (tussen 13u en 38u/week).
 • Een uurregeling afgestemd op uw behoeften volgens de noodwendigheden van de dienst.
 • Een omkadering gedurende de eerste maanden onder de vorm van een gepersonaliseerde coaching.
 • De mogelijkheid om verpleegkundige onderzoeksprojecten te ontwikkelen.
 • Mogelijkheden tot carrière ontwikkeling : toegang tot professionele opleidingen (kaderopleidingen gezondheid, master, specialisatie,…) met financiële tenlasteneming van de inschrijvingskosten, studieverlof, flexibiliteit in de werkuren tijdens de opleiding na akkoord van de cel opleiding en het verder werken in het Instituut gedurende minimum 2 jaar na de opleiding.
 • De mogelijkheid tot interne mobiliteit.
 • Een aangename werkomgeving binnen gemotiveerde teams.

Onze voordelen :

 • Een competitief loon en een loonsimulatie vóór aanwerving.
 • Overname van alle anciënniteit.
 • Extralegale vakantiedagen.
 • Vergoeding van de onregelmatige prestaties (avond, nacht, zaterdag, zondag en feestdagen).
 • Recuperatie van alle overuren.
 • Maaltijdcheques.
 • Een aantrekkelijkheidspremie in november na 1 jaar anciënniteit.
 • Eindejaarspremie.
 • Voorkeurstarieven voor medische zorg (remgeld) voor u en diegenen die onder hetzelfde dak wonen (binnen het IRIS-net).
 • Volledige terugbetaling van het MIVB-abonnement.
 • Tussenkomst (80%) in de kosten voor het openbaar vervoer andere dan de MIVB.
 • Parkeergelegenheid auto/fiets.
 • Fietserspremie.
 • Tweetaligheidspremie (Frans/Nederlands) na geslaagde SELOR-proef (150€ bruto/maand).

Voltijdse jaarbedragen : Weddeschaal (sociaal handvest): BH'1/2/3

Min.: 29 526,95 € (index 1.7758)

Max.: 52 020,55 € (index 1.7758)

Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

Voltijdse jaarbedragen : Weddeschaal (sociaal handvest): BHSP'1/2/3

Min. : 33 810,75€ (index: 1.7758)

Max. : 53 657,13 € (index: 1.7758)

Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

 • Online op:vr 19 november 2021
 • Locatie: Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]