Functieomschrijving

NEW BORDET : Bachelorverpleegkundige voor de dienst (pulmonaire en digestieve) geneeskunde - COD – voltijds of deeltijds (M/V)

Bedrijfsdetails

Een nieuwe gebouw voor het Jules Bordet Instituut

Het Jules Bordet Instituut is ruim 80 jaar lang actief geweest in het hartje van Brussel, dicht bij de Hallepoort. Het verhuist nu om het hoofd te bieden aan belangrijke ontwikkelingen zoals de toename van het aantal patiënten en van de behoeften aan alsmaar performantere technologieën waarvoor meer ruimte nodig is. Het nieuwe Jules Bordet Instituut zal eind november 2021 de deuren openen naar een nagelnieuw gebouw op de campus in Anderlecht, vlak bij het Erasmusziekenhuis en de faculteit Geneeskunde van de ULB. Het Instituut ruilt zijn huidige 35.000 m² voor een oppervlakte van 80.000 m² op maat van zijn missies inzake zorg, onderzoek en onderwijs op het domein van de oncologie.

Voor meer informatie over het Nieuwe Jules Bordet Instituut, klik HIER : https://www.bordet.be/nl/bordet-nieuw

Functie

Dienst bestemd voor het toedienen van :

 • behandelingen met kankerbestrijdende chemotherapie.
 • transfusies met bloed of bloedplaatjes.
 • behandelingen met bisfosfonaten of immunoglobulines.
 • behandelingen met doelgerichte therapie.
 • investigationele kankerbestrijdende behandelingen.
 • technische handelingen zoals puncties (buikwaterzucht, borstvlies, rug).

Specificaties van de dienst

De dienst daghospitalisatie behandelt patiënten die lijden aan diverse oncologische pathologieën. Eenheid bestaande uit 12 individuele kamers en een kamer voor « afnames ».

Functie

 • Instaan voor de kwaliteit en de veiligheid van de toediening van de cytotoxica en andere kankerbestrijdende therapieën.
 • Invoeren van een specifieke controle over de behandelingen (risico’s en bijwerkingen).
 • Toepassing van de medische en niet-medische voorschriften : anti-emetica, premedicatie, koelhelm, enz.
 • Begeleiding van de patiënten en van hun familie bij de verschillende stadia van de ziekte.
 • Opvoeding van de patïënt tot zijn ziekte en zijn behandeling in samenwerking met het multidisciplinaire team.
 • Omkadering van de studenten verpleegkundigen en van de nieuwe medewerkers.
 • Aanpassing aan de constante evolutie van de technieken en nieuwe behandelingen.
 • Deelname aan de teamprojecten en institutionele projecten.
 • Deelname aan de verplichte opleidingen.

Profiel

Toegangsvoorwaarden :

 • Houder van een bachelordiploma in algemene zorg.
 • In het bezit van de beroepstitel ONCO.
 • Een ervaring in het werken in een dagziekenhuis is een pluspunt.
 • Slagen voor het selectie- of bevorderingsexamen.
 • Voldoen aan de tweetaligheidsvoorwaarden (SELOR).

Uw profiel

 • Vermogen om in een multidisciplinair team te werken en te communiceren.
 • Bereid om in team samen te werken om de continuïteit en de kwaliteit van de zorgverlening te verzekeren.
 • Blijk geven van autonomie.
 • Vermogen tot het observeren van de symptomen verbonden aan de kankerpathologie en om gepaste acties te bevorderen.
 • Vermogen om zichzelf in vraag te stellen en kritische geest.
 • Vermogen om de patiënten op te leiden en te stimuleren bij het beheren van hun behandelingen en bijwerkingen.
 • Luisterbereidheid en vermogen om psychologische ondersteuning aan de patiënten en hun verwanten te bieden.
 • Grondigheid en nauwkeurigheid.
 • Beheersing van de IT-tools.

Taal

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid deze te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werktijd, mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie SELOR van 150€ bruto, onder voorbehoud van de voorlegging van het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12)

Aanbod

Wij bieden u :

 • Een contract van onbepaalde duur.
 • Werktijden naar keuze (tussen 13u en 38u/week).
 • Een uurregeling afgestemd op uw behoeften volgens de prioriteiten van de dienst.
 • Een omkadering gedurende de eerste maanden onder de vorm van een gepersonaliseerde coaching.
 • De mogelijkheid om verpleegkundige onderzoeksprojecten te ontwikkelen.
 • Mogelijkheden tot carrière ontwikkeling : toegang tot professionele opleidingen (kaderopleidingen gezondheid, master, specialisatie,…) met financiële tenlasteneming van de inschrijvingskosten, studieverlof, flexibiliteit in de werkuren tijdens de opleiding na akkoord van de cel opleiding en het verder werken in het Instituut gedurende minimum 2 jaar na de opleiding.
 • De mogelijkheid tot interne mobiliteit.
 • Een aangename werkomgeving binnen gemotiveerde teams.

Onze voordelen :

 • Een competitief loon en een loonsimulatie vóór aanwerving.
 • Overname van alle anciënniteit.
 • Extralegale vakantiedagen.
 • Vergoeding van de onregelmatige prestaties (avond, nacht, zaterdag, zondag en feestdagen).
 • Recuperatie van alle overuren.
 • Maaltijdcheques.
 • Een aantrekkelijkheidspremie in november na 1 jaar anciënniteit.
 • Eindejaarspremie.
 • Voorkeurstarieven voor medische zorg (remgeld) voor u en diegenen die onder hetzelfde dak wonen (binnen het IRIS-net).
 • Volledige terugbetaling van het MIVB-abonnement.
 • Tussenkomst (80%) in de kosten voor het openbaar vervoer andere dan de MIVB.
 • Parkeergelegenheid auto/fiets.
 • Fietserspremie.
 • Tweetaligheidspremie (Frans/Nederlands) na geslaagde SELOR-proef (150€ bruto/maand).

 • Voltijdse jaarbedragen : Weddeschaal (sociaal handvest): BHSP'1/2/3

Min. : 31 055,47€ (index: 1.7410)

Max. : 52 605,62 € (index: 1.7410)

Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

 • Voltijdse jaarbedragen : Weddeschaal (sociaal handvest): BH'1/2/3

Min. : 28 948,32 € (index: 1.7410)

Max. : 51 001,12 € (index: 1.7410)

Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

 • Online op:wo 1 september 2021
 • Locatie: Jules Bordet Instituut
E-mail
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]