Functieomschrijving

Verpleegkundige voor de medisch-technische dienst - Plateau endoscopie (m/v/x) - 38u - COD

Bedrijfsdetails

Een nieuwe gebouw voor het Jules Bordet Instituut

Het Jules Bordet Instituut is ruim 80 jaar lang actief geweest in het hartje van Brussel, dicht bij de Hallepoort. Het verhuist nu om het hoofd te bieden aan belangrijke ontwikkelingen zoals de toename van het aantal patiënten en van de behoeften aan alsmaar performantere technologieën waarvoor meer ruimte nodig is. Het nieuwe Jules Bordet Instituut zal eind november 2021 de deuren openen naar een nagelnieuw gebouw op de campus in Anderlecht, vlak bij het Erasmusziekenhuis en de faculteit Geneeskunde van de ULB. Het Instituut ruilt zijn huidige 35.000 m² voor een oppervlakte van 80.000 m² op maat van zijn missies inzake zorg, onderzoek en onderwijs op het domein van de oncologie.

Voor meer informatie over het Nieuwe Jules Bordet Instituut, klik HIER : https://www.bordet.be/nl/bordet-nieuw

Bedrijfsdetails

De medisch-technische dienst endoscopie is een pluridisciplinair plateau. Wij verrichten urologische, digestieve en pneumologische onderzoeken.

In deze context kunnen de onderzoeken van diagnostische of van curatieve aard zijn.

 • Endoscopie voor diagnose :

Gastroscopieën / coloscopieën / echo-endoscopieën van het spijsverteringskanaal / proctologie

Cystoscopieën / urethrale dilatatie/ intravesicale instillatie/ urodynamisch onderzoek

Bronchoscopieën

 • Interventionele endoscopie :

Behandeling digestieve bloeding hoog en laag

Ablatie van spijsverteringspoliepen

Plaatsing van prothese maag-darmkanaal

Dilatatie bij stenose van het spijsverteringskanaal

Plaatsing van percutane gastrostomie

Proctologie

Urethrale dilatatie/ intravesicale instillaties

Broncho-alveolaire lavage

Functie

Functieprofiel van de Verpleegkundige in Endoscopie

Theoretische vaardigheden

 • Uitgebreide kennis van het materiaal
 • Theorie in verband met de specifieke kenmerken van de verschillende disciplines en voornaamste pathologieën
 • Kennis van de endoscopische technieken
 • Kennis van de verschillende diëten en de voorbereiding voor de onderzoeken
 • Kennis inzake hygiëne, steriliteit, reinigingstechnieken en specifieke ontsmetting van de endoscopen evenals hun bewaring
 • Hulp bij de anesthesie
 • IT-kennis
 • Administratieve vaardigheden

Technische vaardigheden

 • Zeer technische verpleegkundige rol
 • Kennis van het materiaal en van zijn gebruik
 • De operatietechnieken (dankzij de huidige endoscopische technieken kunnen leasie zonder pariëtale heelkunde worden verwijderd)
 • Verwerven van een handigheid bij precieze en snelle bewegingen om de operatietijd en de pijn gepaard gaande met het onderzoek te beperken
 • Snel werken, kunnen anticiperen, bekwaam om technische handelingen uit te voeren in noodsituaties

Organisatorische vaardigheden

 • Organisatievaardig en blijk geven van proactiviteit die rekening moet houden met tal van parameters (de beschikbaarheid van het materiaal, de arts, de lokalen, het verpleegkundig personeel, het onderhoud van het materiaal, enz.)
 • Strikt beheer van de afnames en van hun traject
 • Traceerbaarheid van het materiaal en van het gebruik dat ervan wordt gemaakt

Relationele vaardigheden

 • Belangrijke rol bij de opvang en de voorlichting van de patiënt
 • Hechte relatie met de patiënt en de arts
 • Empathisch en bekwaam om een luisterend oor te bieden aan de patiënten, naar hun verhaal, hun ervaringen
 • Omkadering, begeleiding van de patiënt vóór, tijdens en na het onderzoek
 • Fysieke en psychologische bijstand van de patiënt

Aanpassingsvermogen

 • Bekwaam om het hoofd te kunnen bieden aan noodsituaties (aanpassing)
 • Rustig en sereen zijn. Absoluut kunnen omgaan met stress.
 • Bedrijvige, motiverende, boeiende doch ook inspannende job
 • Grondige werkwijze (kwetsbaarheid van onze patiënten en van het materiaal)
 • Flexibiliteit in de uurroosters

Pedagogische vaardigheden

 • Educatie bij patiënten en bij hun naasten
 • Rol in onderwijs van de collega’s
 • Referentieverpleegkundige in verschillende domeinen
 • Begeleiding van de verpleegkundige studenten/artsen
 • Neemt deel aan het zorg-onderzoek

Beheersvaardigheden

 • Strikt beheer van de afnames en hun traject
 • Traceerbaarheid van het materiaal en van het gebruik ervan
 • Correct en optimaal bewaren van het materiaal / Controle van de houdbaarheidsdata van de geneesmiddelen en van het materiaal.

Bevoegdheden inzake hygiëne

 • Belangrijke rol bij het reinigen en ontsmetten van het materiaal / Nauwgezette hygiëne.
 • De verpleegkundige is de eerstelijnsactor om de besmettingen, de verwikkelingen en de verspreiding van de kiemen te voorkomen.

Vaardigheden inzake het hanteren

 • Correct installeren van de patiënt rekening houdend met een goede hantering, een goede ergonomische werkhouding (zich niet verwonden of de patiënt niet verwonden bij het hanteren)
 • Comfortabel en veilig installeren van de patiënt en van het materiaal

Competenties op het vlak van de voeding

 • Educatie en voorlichting van de patiënt
 • Beheer van de sondes voor enterale voeding (plaatsing, vervanging)
 • Bewaking van de gewichtscurve van de patiënt

Administratieve vaardigheden

 • Beheer van de verpleegkundige schriften
 • Beheer van de afspraken en van de operatieprogramma’s
 • Tariefbeheer
 • Beheer van de materiaalbestellingen
 • Beheer van de apotheekbestellingen
 • Beheer van de zorgprotocollen
 • Beheer van de traceerbaarheid
 • Beheer van de ONE DAY kliniek
 • Beheer van de maaltijden voor de ONE DAY

Coördinerende rol

 • De verpleegkundige vervult een coördinerende rol tussen de verschillende diensten.
 • Oproep en overdracht van de patiënten, overdracht van informatie met betrekking tot de patiënten.
 • Opvolging en bewaking van de patiënten na de endoscopische behandeling.

Permanente vorming

 • Het is belangrijk om bij te blijven met de nieuwste technologieën
 • Gespecialiseerde opleidingen in endoscopie
 • Basisopleiding in chemotherapie
 • Opleiding inzake ioniserende straling

Profiel

Toegangsvoorwaarden

 • Houder van een bachelordiploma in verpleegkundige zorg.
 • Ervaring binnen een technisch endoscopisch plateau is een pluspunt.
 • Voldoen aan de tweetaligheidsvoorwaarden (SELOR).
 • Slagen voor het selectie-examen.

Uw profiel

 • U bent punctueel en gaat nauwgezet en georganiseerd te werk
 • U geeft blijk van verantwoordelijkheid en autonomie
 • U houdt ervan om in teamverband te werken
 • U bent stressbestendig.
 • U stelt de patiënten gerust en u biedt hen de nodige steun
 • Dagprestaties van maandag tot vrijdag
 • (Mogelijke verlenging van het programma indien complicatie, laattijdigheid of noodgeval)
 • Eventuele oproepbare wachtdienst

Uurrooster : van maandag tot vrijdag, 8-17u (Mogelijke verlenging van het programma indien complicatie, laattijdigheid of noodgeval). Eventuele oproepbare wachtdienst

Datum indiensttreding : onmiddellijk

Taal

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid deze te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werktijd), mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie SELOR van 150€ bruto (onder voorbehoud van de voorlegging van het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12)

Aanbod

Wij bieden :

 • Een contract van onbepaalde duur ten belope van 38u week met een baremaschaal van de openbare sector (sociaal handvest).
  • Gelijkgesteld met de graad van : Bachelorverpleegkundige
  • Voltijdse jaarbedragen : Weddeschaal (sociaal handvest) : BH’ 1/2/3

Min. : € 28.948,32 geïndexeerd (index: 1.7410)

Max. : € 51.001,12 geïndexeerd (index: 1.7410)

Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

 • Extralegale voordelen :
  • Maaltijdcheques ter waarde van 7,30€
  • Voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het IRIS-netwerk (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn)
  • Volledige terugbetaling van het jaarlijkse mivb-abonnement, een tussenkomst (80%) in de kosten van het openbaar vervoer en/of fietsvergoedingen
  • Een jaarlijkse aantrekkelijkheidspremie
  • Een maandelijkse tweetaligheidspremie van 150 € bruto (op voorwaarde dat u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen)
  • 24 wettelijke verlofdagen en 5 extralegale verlofdagen (+ de verschillende dagen omstandigheidsverlof)
 • Talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (IRIS)
 • Een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie
 • Een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan

Modaliteiten voor de indiening van de kandidaturen

Gelieve uw kandidatuur rechtstreeks in te geven op de website of op de intranet-site van het Jules Bordet Instituut via de vacature in kwestie (CV en gemotiveerde brief).

 • Online op:wo 8 september 2021
 • Locatie: Brussel
E-mail
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]