Functieomschrijving

Laboratoriumtechnoloog – eenheid celtherapie (m/v/x) - 38u - COD

Bedrijfsdetails

Een nieuwe gebouw voor het Jules Bordet Instituut

Het Jules Bordet Instituut is ruim 80 jaar lang actief geweest in het hartje van Brussel, dicht bij de Hallepoort. Het verhuist nu om het hoofd te bieden aan belangrijke ontwikkelingen zoals de toename van het aantal patiënten en van de behoeften aan alsmaar performantere technologieën waarvoor meer ruimte nodig is. Het nieuwe Jules Bordet Instituut zal eind november 2021 de deuren openen naar een nagelnieuw gebouw op de campus in Anderlecht, vlak bij het Erasmusziekenhuis en de faculteit Geneeskunde van de ULB. Het Instituut ruilt zijn huidige 35.000 m² voor een oppervlakte van 80.000 m² op maat van zijn missies inzake zorg, onderzoek en onderwijs op het domein van de oncologie.

Voor meer informatie over het Nieuwe Jules Bordet Instituut, klik HIER : https://www.bordet.be/nl/bordet-nieuw

Functie

Opdrachten

Als laboratoriumtechnoloog ressorteert u onder het wetenschappelijk en medisch kader verantwoordelijk voor het laboratorium. U verricht alle manipulaties volgens de GMP-normen verband houdend met de bewaring en de voorbereiding van cellen bestemd voor de transplantatie van hematopoietische stamcellen (beenmerg, perifere stamcellen en navelstrengbloed) en de celtherapie (lymfocyten). U neemt deel aan de tests, de analyses en de opvolging van de documenten noodzakelijk voor de accreditatie van de eenheid celtherapie en zijn celbanken. U zult werkzaam zijn op onze twee sites Bordet-Hallepoort en Bordet-Campus ULB te Anderlecht

Activiteiten

 • Dagelijkse werkzaamheden van de celbanken van de Eenheid Celtherapie : invriezen, ficoll, cultuur, immunomagnetische selectie van hematopoietische stamcellen en lymfocyten, extracorporele fotoferese. Manipulaties in de witte zaal volgens de GMP-regels en de strikte vereisten m.b.t. de accreditaties. Nauwgezette opvolging van de documenten en eisen van traceerbaarheid. Vullen van de tanks met vloeibare stikstof.
 • Contacten met het gebruikersnetwerk van hematopoietische stamcellen, organisatie van de verzending van de MLM. Nazicht van de aanvragen.
 • Deelname aan de FAGG- en JACIE-accreditatie van de banken waarbij voldaan wordt aan de eisen van de kwaliteitscel in termen van herziening van de procedures, invoering van nieuwe procedures, voorraadbeheer, goedkeuring van de processen, microbiologische opvolging, invoering van kwaliteits- en risk managementsindicatoren.
 • Op het veld toezien op de invoering, de verzending en de opvolging van de klinische protocollen, in samenwerking met de biotechbedrijven en actieve deelname aan de technische vergaderingen ter voorbereiding van deze samenwerkingen.
 • Deelname aan de kwaliteitsvergaderingen

Profiel

Toegangsvoorwaarden

 • In het bezit van een graduaats- of bachelordiploma in laboratoriumtechnieken
 • Voldoen aan de wettelijke tweetaligheidsvoorwaarden (geslaagde Selor-proef)
 • Slagen voor het selectie-examen
 • Voldoen aan de profielvoorwaarden

Vereiste profiel voor de functie

 • Een degelijke algemene kennis van de basishematologie
 • De praktijk van het manipuleren van cellen is een pluspunt
 • Inachtneming van de regels inzake ethiek en geheimhouding
 • Kennis van de bureauticatools en van de tools voor laboratoriumbeheer (Excel, Word,…)
 • Zin voor initiatief, autonomie en samenwerking
 • Georganiseerde en methodische werkwijze
  • Een ervaring op het vlak van cellulaire biologie is een pluspunt
  • U gaat grondig tewerk en geeft blijk van precisie en nauwkeurigheid
  • U beschikt over een goede teamgeeest
  • U hebt een kritische ingesteldheid
  • U bent flexibel (werk te verrichten op twee sites: Bordet-Hallepoort en Bordet campus ULB te Anderlecht)
  • U kunt zich aanpassen aan een flexibele uurregeling in functie van de door de activiteiten gestelde eisen en u hebt er niets op tegen om soms wat langer te blijven of occasioneel een dag tijdens het weekend te presteren
  • U hecht belang aan de naleving van de procedures
  • Werken in het kader van een geaccrediteerde structuur met zijn eisen inzake traceerbaarheid en zijn strikte regels spreekt u aan
  • Kennis van het wetenschappelijk Engels is een pluspunt

Taal

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid deze te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werktijd), mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie SELOR van 150€ bruto (onder voorbehoud van de voorlegging van het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12)

Aanbod

Wij bieden

Een voltijds contract van bepaalde duur ten belope van 38u week met een baremaschaal van de openbare sector (sociaal handvest).

  • Gelijkgesteld met de graad van : Technoloog
  • Voltijdse jaarbedragen : Weddeschaal (sociaal handvest): BH 1-2-3

Min. : 28 173,71 € (index : 1.7410)

Max. : 50 800,72 € (index : 1.7410)

Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

 • Extralegale voordelen :
  • Maaltijdcheques ter waarde van 7,30€
  • Voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het IRIS-netwerk (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn)
  • Een tussenkomst (80%) in de kosten van het openbaar vervoer en/of fietsvergoedingen
  • Een jaarlijkse aantrekkelijkheidspremie
  • Een maandelijkse tweetaligheidspremie van 150 € bruto (op voorwaarde dat u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen)
  • 24 wettelijke verlofdagen en 5 extralegale verlofdagen (+ de verschillende dagen omstandigheidsverlof)
 • Talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (IRIS)
 • Een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie
 • Een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan

Modaliteiten voor de indiening van de kandidaturen

Gelieve uw kandidatuur rechtstreeks in te geven op de website of op de intranet-site van het Jules Bordet Instituut via de vacature in kwestie (CV en gemotiveerde brief).

 • Online op:do 2 september 2021
 • Locatie: Jules Bordet Instituut
E-mail
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]