Functieomschrijving

Projectleider « ondersteunende zorg » (m/v/x) - 38u - CBD 6 maanden

Bedrijfsdetails

Een nieuwe gebouw voor het Jules Bordet Instituut

Het Jules Bordet Instituut is ruim 80 jaar lang actief geweest in het hartje van Brussel, dicht bij de Hallepoort. Het verhuist nu om het hoofd te bieden aan belangrijke ontwikkelingen zoals de toename van het aantal patiënten en van de behoeften aan alsmaar performantere technologieën waarvoor meer ruimte nodig is. Het nieuwe Jules Bordet Instituut zal eind november 2021 de deuren openen naar een nagelnieuw gebouw op de campus in Anderlecht, vlak bij het Erasmusziekenhuis en de faculteit Geneeskunde van de ULB. Het Instituut ruilt zijn huidige 35.000 m² voor een oppervlakte van 80.000 m² op maat van zijn missies inzake zorg, onderzoek en onderwijs op het domein van de oncologie.

Voor meer informatie over het Nieuwe Jules Bordet Instituut, klik HIER : https://www.bordet.be/nl/bordet-nieuw

Functie

In samenwerking met alle medische, paramedische en verzorgende diensten, in het bijzonder verantwoordelijk voor de ondersteunende activiteiten voor de patiënten, alsmede de verantwoordelijke van het patiëntenpartnerschap, is de Projectleider « Ondersteunende zorg » gelast met het bepalen van de behoeften en het uitwerken van een plan ter coördinatie van de ondersteunende zorg en het welzijn van de patiënten. Hij/Zij beoordeelt er de haalbaarheid van en helpt bij de implementatie gedurende of na zijn behandeling. De Projectleider stelt een financieel plan op voor het analyseren van de leefbaarheid van dergelijke acties binnen het Instituut.

Opdrachten

 • Uitstippelen en tenuitvoerleggen van de methodologie voor het beheer van het project met het doel alle belanghebbenden erbij te betrekken (artsen, verpleegkundigen, paramedici, verantwoordelijke patiëntenpartnerschap)
 • In nauwe samenwerking met de verantwoordelijken van de ondersteunende zorg, het ontwikkelen van de daarmee samenhangende strategie in het kader van het welzijn van de patiënt gedurende en na zijn zorg en zijn behandeling
 • Inventarisatie van de reeds bestaande activiteiten verband houdend met het welzijn van de patiënten en hun noden, in overleg met de artsen, paramedici, verpleegkundigen die instaan voor de zorg van de patiënten
 • Voorstellen van de in te voeren acties, rollen en verantwoordelijkheden binnen het Instituut in het kader van het project « ondersteunende zorg »
 • Opmaak van het financieel plan van het project (kosten/baten)
 • Helpen bij de tenuitvoerlegging van het project en zorgen voor zijn voortbestaan

Profiel

Toegangsvoorwaarden

 • In het bezit van een masterdiploma (vb. : beheer, economie, gezondheidswetenschappen, beheer van de zorginstellingen,…)
 • Een ervaring tussen 3 en 5 jaar in een gelijkaardige functie
 • Voldoen aan de wettelijke tweetaligheidsvoorwaarden (geslaagde Selor-proef)
 • Slagen voor het bevorderings- of selectie-examen
 • Voldoen aan de vereiste kwaliteiten voor de functie

Vereiste kwaliteiten :

 • Analytisch vermogen, synthetische geest en redactievaardig
 • Open opstelling ter bevordering van de polyvalentie en de transversaliteit van de taken
 • Methodisch, georganiseerd, nauwgezet en zorgvuldig
 • Proactief, dynamisch, zin voor initiatief en flexibel
 • Bekwaam om zowel autonoom als met de andere diensten samen te werken
 • Stressbestendig
 • Discretie en integriteit
 • Beheersing van de bureauticapakketten
 • Pragmatisch, bereid om zelf de taken uit te voeren die noodzakelijk zijn voor het welslagen van het project
 • Bekwaam om werkgroepen te leiden en aanhang en productie bekomen van zijn leden
 • Vermogen om :
  • prioriteiten te stellen
  • de beslissingen en aanbevelingen te bewerkstelligen
  • complexe projecten te beheren
 • Ervaring
  • Ervaring in ziekenhuismilieu is een troef
  • Kennis van en/of ervaring in projectbeheer (PRINCE2, PMP, 4x4,…) zijn een pluspunt
  • Kennis en/of ervaring in de hulpmiddelen voor prestatiemanagement (lean, six-sigma,…) zijn een pluspunt

Taal

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid deze te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werktijd), mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie SELOR van 150€ bruto (onder voorbehoud van de voorlegging van het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12)

Aanbod

Wij bieden

 • Een contract van bepaalde duur van 6 maanden ten belope van 38u week met een baremaschaal van de openbare sector (sociaal handvest)
 • Gelijkgesteld met de graad van : Administratief Secretaresse/Adjunct Raadgever
 • Voltijdse jaarbedragen : Weddeschaal (sociaal handvest): A1/A4

Min. : € 37 418,21 geïndexeerd (index: 1.7410)

Max. : € 65 812,03 geïndexeerd (index: 1.7410)

Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

 • Extralegale voordelen :
  • Maaltijdcheques ter waarde van 7,30€
  • Voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het IRIS-netwerk (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn)
  • Volledige terugbetaling van het jaarlijkse mivb-abonnement, een tussenkomst (80%) in de kosten van het openbaar vervoer en/of fietsvergoedingen
  • Een jaarlijkse aantrekkelijkheidspremie
  • Een maandelijkse tweetaligheidspremie van 150 € bruto (op voorwaarde dat u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen)
  • 24 wettelijke verlofdagen en 5 extralegale verlofdagen (+ de verschillende dagen omstandigheidsverlof)
 • Talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (IRIS)
 • Een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie
 • Een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan

Modaliteiten voor de indiening van de kandidaturen

Gelieve uw kandidatuur rechtstreeks in te geven op de website of op de intranet-site van het Jules Bordet Instituut via de vacature in kwestie (CV en gemotiveerde brief).

 • Online op:di 19 oktober 2021
 • Locatie: Brussel
E-mail
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]