Functieomschrijving

Hoofd van de Dienst Facturatie (m/v/x) - 38u - COD

Bedrijfsdetails

Een nieuwe gebouw voor het Jules Bordet Instituut

Het Jules Bordet Instituut is ruim 80 jaar lang actief geweest in het hartje van Brussel, dicht bij de Hallepoort. Het verhuist nu om het hoofd te bieden aan belangrijke ontwikkelingen zoals de toename van het aantal patiënten en van de behoeften aan alsmaar performantere technologieën waarvoor meer ruimte nodig is. Het nieuwe Jules Bordet Instituut zal eind november 2021 de deuren openen naar een nagelnieuw gebouw op de campus in Anderlecht, vlak bij het Erasmusziekenhuis en de faculteit Geneeskunde van de ULB. Het Instituut ruilt zijn huidige 35.000 m² voor een oppervlakte van 80.000 m² op maat van zijn missies inzake zorg, onderzoek en onderwijs op het domein van de oncologie.

Voor meer informatie over het Nieuwe Jules Bordet Instituut, klik HIER : https://www.bordet.be/nl/bordet-nieuw

Functie

Opdrachten

 • Beheert en motiveert op dynamische wijze het team van medewerkers. Begeleidt de medewerkers, speurt naar hun opleidingsbehoeften en informeert hen over de ontwikkelingen in hun specialisatie.
 • Werkt nauw samen met een aantal ondersteunende departementen (Onthaal/Opnames, Sociale Dienst, Invordering en geschillen, Sociale bemiddeling).
 • Denkt samen met het IT-departement en zijn collega’s van het Irisnet na over de voortdurende verbetering van de door zijn team gebruikte instrumenten.
 • Ontwikkelt een vertrouwensrelatie en een samenwerking met de artsen en de paramedici, in overleg met de beheerscontrole.
 • Volgt een tabel met de bedrijvigheidsindicatoren op het vlak van facturatie (gefactureerd en niet-gefactureerd) om de implementering van corrigerende maatregelen mogelijk te maken.
 • Controleert de volledige facturatieketen.
 • Controleert de facturen teneinde deze zo vlug mogelijk uit te schrijven met inachtneming van de wettelijke regels (RIZIV-nr., verblijfsduur, erelonen/prestaties, geneesmiddelen en diverse kosten).
 • Bezorgt aan de directie statistieken over de gefactureerde diensten en aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid de maandelijkse statistieken.
 • Organiseert de informatiestroom tussen de ziekenfondsen en het Riziv om aanwijzingen en informatie te bekomen over de interpretatie van de regelgevende teksten.
 • Bezorgt de informatie aan de medewerkers van de dienst, aan de Informaticadienst en aan de Boekhouding, evenals aan de artsen en paramedici van de instelling.

Profiel

Toegangsvoorwaarden

 • Contractuele en statutaire agenten
 • Universitair diploma in een economische of beheersrichting (economische wetenschappen, handelsingenieur,…)
 • Theoretische en praktische kennis van de IT-programma’s (spreadsheets, tekstverwerking, databases, kennis van een boekhoudprogramma gewenst)
 • Slagen voor het mondeling bevorderings- en/of selectie-examen
 • Voldoen aan de wettelijke tweetaligheidsvoorwaarden (Selor)

Vereiste kwaliteiten :

 • Analytische geest, synthesevermogen, communicatievaardig
 • Kennis van de wetgeving en van de tarificatie van de ziekenhuissector
 • Stressbestending, verantwoordelijkheidszin
 • Zin voor initiatief
 • Dynamisch en flexibel
 • Kennis van de Wish software is een pluspunt

Hiërarchie : Financieel Directrice

Uurrooster : 38 uur/week

Datum van indiensttreding : onmiddellijk

Taal

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid deze te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werktijd, mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie SELOR van 150€ bruto, onder voorbehoud van de voorlegging van het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12)

Aanbod

Wij bieden

 • Een voltijds contract voor 38u per week voor onbepaalde duur met een baremaschaal van de openbare sector (sociaal handvest)
  • Gelijkgesteld met de graad van : Adjunct Adviseur
  • Voltijdse jaarbedragen : Weddeschaal (sociaal handvest): A4

Min. : 42 568,72 € (index : 1.7410)

Max. : 65 812,03 € (index : 1.7410)

Het maximum wordt bereikt na 23 jaar geldelijke anciënniteit.

 • Extralegale voordelen :
  • Maaltijdcheques ter waarde van 7,30€
  • Voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het IRIS-netwerk (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn)
  • Volledige terugbetaling van het jaarlijkse mivb-abonnement, een tussenkomst (80%) in de kosten van het openbaar vervoer en/of vergoedingen
  • Een jaarlijkse aantrekkelijkheidspremie
  • Een maandelijkse tweetaligheidspremie van 150 € bruto (op voorwaarde dat u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen)
  • 24 wettelijke verlofdagen en 5 extralegale verlofdagen (+ de verschillende dagen omstandigheidsverlof)
 • Talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (IRIS)
 • Een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie
 • Een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan

Modaliteiten voor de indiening van de kandidaturen

Gelieve uw kandidatuur rechtstreeks in te geven op de website of op de intranet-site van het Jules Bordet Instituut via de vacature in kwestie (CV en gemotiveerde brief).

 • Online op:di 21 september 2021
 • Locatie: Brussel
E-mail
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]