Functieomschrijving

Beheerscontroleur – Business Analyst (m/v/x) - 38u - COD

Bedrijfsdetails

Een nieuwe gebouw voor het Jules Bordet Instituut

Het Jules Bordet Instituut is ruim 80 jaar lang actief geweest in het hartje van Brussel, dicht bij de Hallepoort. Het verhuist nu om het hoofd te bieden aan belangrijke ontwikkelingen zoals de toename van het aantal patiënten en van de behoeften aan alsmaar performantere technologieën waarvoor meer ruimte nodig is. Het nieuwe Jules Bordet Instituut zal eind november 2021 de deuren openen naar een nagelnieuw gebouw op de campus in Anderlecht, vlak bij het Erasmusziekenhuis en de faculteit Geneeskunde van de ULB. Het Instituut ruilt zijn huidige 35.000 m² voor een oppervlakte van 80.000 m² op maat van zijn missies inzake zorg, onderzoek en onderwijs op het domein van de oncologie.

Voor meer informatie over het Nieuwe Jules Bordet Instituut, klik HIER : https://www.bordet.be/nl/bordet-nieuw

Functie

Functiebeschrijving

 • Uitvoeren van alle beheerscontroletaken, in samenwerking met de gebruikers en de ondersteunende diensten (IT, aankopen, tarificatie/facturatie).
 • Verschillende analyses ad hoc om het management te adviseren

 • Deelname aan de opmaak van het budget en de driemaandelijkse budgettaire controles.
 • Samenwerken aan de tenuitvoerlegging van de reporting en van de activiteits- en beheersindicatoren.
 • Deelname aan de ontwikkeling van de analytische beheersboekhouding, met name van de databases, in samenwerking met de Eenheid Informatiebeheer.
 • Toezien op het optimale gebruik van de resources (personeel, diverse kosten, aankopen) en met de betrokken personen waken over de volledigheid van de ontvangsten.

U zult bovendien meewerken aan de ontwikkeling van de financiële analyse en van de rapportering binnen de dienst en uit eigen initiatief voorstellen formuleren inzake mogelijke verbeteringen van de procedures en van de interne controle.

Profiel

Toegangsvoorwaarden

 • Contractuele en statutaire agenten
 • Universitair diploma in een economische of beheersrichting (economische wetenschappen, handelsingenieur,…)
 • Theoretische en praktische kennis van de computerprogramma’s (spreadsheets, tekstverwerking, gegevensbestanden)
 • Slagen voor het schriftelijk en mondeling bevorderings- en/of selectie-examen
 • Voldoen aan de wettelijke tweetaligheidsvoorwaarden (Selor)

Vereiste kwaliteiten :

 • Verantwoordelijkheidszin
 • Analytische geest, synthesevermogen, communicatievaardig
 • Kennis van de wetgeving van de ziekenhuissector en van het budget van de financiële middelen is een plus
 • Stressbestendig
 • Organisatie, nauwgezetheid, discipline
 • Zin voor initiatief
 • Teamgeest
 • Dynamisch en flexibel
 • Discretie en integriteit

Hiërarchie : verantwoordelijke budget en beheerscontrole (financiële directie)

Uurrooster : 38u/ week

Datum indiensttreding : onmiddellijk

Taal

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid deze te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werktijd), mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie SELOR van 150€ bruto (onder voorbehoud van de voorlegging van het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12)

Aanbod

Wij bieden

 • Een contract van onbepaalde duur ten belope van 38u week met een baremaschaal van de openbare sector (sociaal handvest)
  • Gelijkgesteld met de graad van : Adjunct raadgever
  • Voltijdse jaarbedragen : Weddeschaal (sociaal handvest): A1 1/2/3

Min. : € 37 418,21 geïndexeerd (index: 1.7410)

Max. : € 59 516,97 geïndexeerd (index: 1.7410)

Het maximum wordt bereikt na 23 jaar geldelijke anciënniteit.

 • Extralegale voordelen :
  • Maaltijdcheques ter waarde van 7,30€
  • Voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het IRIS-netwerk (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn)
  • Volledige terugbetaling van het jaarlijkse mivb-abonnement, een tussenkomst (80%) in de kosten van het openbaar vervoer en/of fietsvergoedingen
  • Een jaarlijkse aantrekkelijkheidspremie
  • Een maandelijkse tweetaligheidspremie van 150 € bruto (op voorwaarde dat u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen)
  • 24 wettelijke verlofdagen en 5 extralegale verlofdagen (+ de verschillende dagen omstandigheidsverlof)
   • Talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (IRIS)
   • Een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie
   • Een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan

Modaliteiten voor de indiening van de kandidaturen

Gelieve uw kandidatuur rechtstreeks in te geven op de website of op de intranet-site van het Jules Bordet Instituut via de vacature in kwestie (CV en gemotiveerde brief).

 • Online op:di 19 oktober 2021
 • Locatie: Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]