Functieomschrijving

IJB A18/21 : Het Centrum voor Preventie en Opsporing (CPO) van het Jules Bordet Instituut (JBI) versterkt zijn huisartsenteam

Bedrijfsdetails

Het Instituut Jules Bordet is een openbaar ziekenhuis met universitair karakter, monogespecialiseerd in de behandeling van volwassen kankerpatiënten. Het is het enige geïntegreerde kankercentrum in België ; het werd in 2013 en 2018officieel erkend en gecertificeerd door de Organisation of European Cancer Institutes (OECI) als « Comprehensive Cancer Centre », een Europees kwaliteitslabel voorbehouden voor instellingen met een multidisciplinaire kankerzorg, die onderzoek en opleiding integreren. Het maakt een integrerend deel uit van het Universitair Ziekenhuis Centrum Brussel (UZC Brussel) en maakt deel uit van de netwerken van de Brusselse Openbare ziekenhuizen (IRIS) en van de Université Libre de Bruxelles (ULB). Het Instituut Jules Bordet wil drie missies volbrengen : behandeling, educatie en onderzoek. Het is een referentiecentrum voor de Belgische en buitenlandse patiënten en voor de opleiding in oncologische verpleegkunde en kankeronderzoek, in het bijzonder voor de andere ziekenhuizen van het netwerk waarvan het deel uitmaakt. Het is internationaal erkend voor zijn activiteiten.

Het Instituut Jules Bordet stelt 1000 personen tewerk waaronder ongeveer 200 geneesheren en een honderdtal onderzoekers. Jaarlijks ontvangt het meer dan 5000 nieuwe patiënten en het is bijzonder actief op gebied van klinisch en translationeel onderzoek. Ongeveer 75 tot 100 nieuwe klinische studies, met name in de vroege ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, worden er elk jaar opgestart. Het Instituut Jules Bordet geniet in 2021 van een groot ontwikkelingspotentieel (uitbreiding van 160 naar 250 bedden en van 13 naar 40 plaatsen daghospitalisatie in oncologie, nieuwe platformen voor klinisch onderzoek en laboratorium), avec de eindfase van de oprichting van zijn nieuwe gebouw op de universiteitscampus van de ULB te Anderlecht naast het Universitair Ziekenhuis Erasmus en de laboratoria van de Faculteit Geneeskunde.

Functie

U maakt – in een multidisciplinaire en universitaire omgeving – deel uit van het team dat de kankerpreventie- en -opsporingsconsultaties verzorgt.

U definieert voor elk van uw patiënten, op basis van hun individuele risicoprofielen, een opsporingsplan; u organiseert dit en volgt het op over de lange termijn. U beheert de resultaten van de opsporingsonderzoeken en verzorgt de opvolgingsbriefwisseling naar de behandelende arts(en) met wie u persoonlijke contacten onderhoudt.

U werkt met behulp van geregeld bijgewerkte protocollen. U geniet de ruggensteun van een ervaren team en van een multidisciplinaire omgeving waarin diensten zijn geïntegreerd voor vroegtijdige opsporing (beeldvorming, labo), diagnosticering (pathologische anatomie, interventionele beeldvorming), behandeling en ondersteuning (oncogenetisch advies, tabakontwenning, psycho-oncologie, diëtiek, ...).

De raadplegingen vinden plaats in het CPO van het JBI. Een gedeelte van de raadplegingen vindt plaats in bedrijven en overheidsdiensten waarmee wij afspraken hebben.

Uw patiënten hebben een digitaal dossier in de IT-omgeving van het JBI, aangesloten op de gewestelijke gezondheidsnetwerken.

Profiel

U bent een erkend, geaccrediteerd en geconventioneerd huisarts. U beheerst het Frans en het Nederlands voldoende om raadplegingen te verzorgen in deze beide talen. U hecht een bijzondere belangstelling aan de wetenschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot kankerpreventie. U kunt autonoom werken maar werkt ook graag in team. U werkt ernstig en nauwgezet.

Aanbod

U hebt een contract als zelfstandige. De honoraria zijn forfaitair, op basis van halve dagen. U bepaalt samen met het CPO de omvang van uw (vaste) prestaties, en dit met een zekere flexibiliteit met het oog op uw eigen behoeften en die van het team. U geniet van de beroepsverzekering van het JBI. Functioneel werkt u onder leiding van de coördinerend arts het team. Hiërarchisch rapporteert u aan het diensthoofd van het CPO.

  • Online op:vr 26 november 2021
  • Locatie: Jules Bordet Instituut
E-mail
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]