Functieomschrijving

Verpleegkundige - medische dienst - COD - 38u of andere tima (m/v)

Bedrijfsdetails

Een nieuwe gebouw voor het Jules Bordet Instituut

Het Jules Bordet Instituut is ruim 80 jaar lang actief geweest in het hartje van Brussel, dicht bij de Hallepoort. Het verhuist nu om het hoofd te bieden aan belangrijke ontwikkelingen zoals de toename van het aantal patiënten en van de behoeften aan alsmaar performantere technologieën waarvoor meer ruimte nodig is. Het nieuwe Jules Bordet Instituut zal eind november 2021 de deuren openen naar een nagelnieuw gebouw op de campus in Anderlecht, vlak bij het Erasmusziekenhuis en de faculteit Geneeskunde van de ULB. Het Instituut ruilt zijn huidige 35.000 m² voor een oppervlakte van 80.000 m² op maat van zijn missies inzake zorg, onderzoek en onderwijs op het domein van de oncologie.

Voor meer informatie over het Nieuwe Jules Bordet Instituut, klik HIER : https://www.bordet.be/nl/bordet-nieuw

Functie

Details van de dienst

De patiënten worden gehospitaliseerd voor chemokuren, DAVI-inplant, onderzoeken met het oog op een balans, verslechtering van de algemene toestand, koorts, pijn, ondervoeding, dehydratatie of levenseinde. De meeste patiënten die worden opgevangen zijn getroffen door longkankers, meestal onder hun 2 meest courante vormen : kleinschalige longkanker en niet-kleincellige longkanker, of kankers in het spijsverteringsstelsel en dit in alle stadia van de ziekte.

Specificaties van de dienst

De geneeskundige dienst behandelt patiënten die lijden aan pulmonale en digestieve oncologische pathologieën. Eenheid met 22 bedden voor al of niet geprogrammeerde hospitalisatie dat zich toelegt op de diagnostische, therapeutische, medische en sociale zorg.

Functie

 • Verstrekken van kwaliteitszorg aangepast aan de behoeften van de patiënten volgens de specifieke rol van de verpleegkundige
 • Schriftelijke traceerbaarheid van de informatie in het geïnformatiseerd verpleegkundig dossier
 • Toepassing van de geïnformatiseerde medische voorschriften na opleiding in het instituut
 • Verstrekken van de zorg samen met de zorgkundige
 • Opvoeding van de patiënt tot zijn ziekte en zijn behandeling in samenwerking met het multidisciplinaire team (vb. : logopedisten, stomatherapeuten)
 • Actieve betrokkenheid bij de verplichte opleidingen
 • Begeleiding van en communicatie met de patiënten en hun familie in functie van de hulpverlenende relatie
 • Omkadering van de studenten verpleegkunde en van de nieuwe medewerkers in samenwerking met de begeleidingsreferent
 • Toediening van cytotoxische middelen en gebruik van radioactieve materialen

Profiel

Toegangsvoorwaarden :

 • Houder van een bachelordiploma in algemene zorg of gebrevetteerde
 • In het bezit van de beroepstitel ONCO (of lopende verwerving) is een pluspunt
 • Slagen voor het selectie- of bevorderingsexamen
 • Voldoen aan de tweetaligheidsvoorwaarden (SELOR)

Uw profiel

 • Vermogen om in een multidisciplinair team te werken en te communiceren
 • Bereid om in team samen te werken om de continuïteit en de kwaliteit van de zorgverlening te verzekeren
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Vermogen om symptomen gerelateerd aan de kankerpathologie te observeren en passende acties in te zetten
 • Vermogen om zichzelf in vraag te stellen en kritische geest
 • Luisterbereidheid en vermogen om psychologische ondersteuning aan de patiënten en hun verwanten te bieden
 • Vermogen om de patiënten op te leiden en te stimuleren bij het beheren van hun behandelingen en apparatuur met het oog op een terugkeer naar huis (larytube, stoma, gastrostomie, enz....)
 • Beheersing van de IT-tools

Taal

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid deze te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werktijd, mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie SELOR van 150€ bruto, onder voorbehoud van de voorlegging van het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12)

Aanbod

Wij bieden

 • Een contract voor o,bepaalde duur met een baremaschaal van de openbare sector (sociaal handvest)
  • Gelijkgesteld met de graad van : Verpleegkundige
  • Voltijdse jaarbedragen : Weddeschaal (sociaal handvest): BH' 1/2/3 of CH'2 (IFIC in 2022)

Min.: 30 118,89 € (index 1.8114)

Max.: 53 063,42 € (index 1.8114)

Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

 • Gelijkgesteld met de graad van : Gespesialiseerd Verpleegkundige
 • Voltijdse jaarbedragen : Weddeschaal (sociaal handvest): BHSP'1/2/3

Min. : 32 311,25 € (index: 1.8114)

Max. : 54 732,81 € (index: 1.8114)

Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

 • Extralegale voordelen :
  • Maaltijdcheques ter waarde van 7,30€
  • Voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het IRIS-netwerk (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn)
  • Volledige terugbetaling van het jaarlijkse mivb-abonnement, een tussenkomst (80%) in de kosten van het openbaar vervoer en/of vergoedingen
  • Een jaarlijkse aantrekkelijkheidspremie
  • Een maandelijkse tweetaligheidspremie van 150 € bruto (op voorwaarde dat u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen)
  • 24 wettelijke verlofdagen en 5 extralegale verlofdagen (+ de verschillende dagen omstandigheidsverlof)
 • Talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (IRIS)
 • Een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie
 • Een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan

Modaliteiten voor de indiening van de kandidaturen

Gelieve uw kandidatuur rechtstreeks in te geven op de website of op de intranet-site van het Jules Bordet Instituut via de vacature in kwestie (CV en gemotiveerde brief).

 • Online op:do 13 januari 2022
 • Locatie: Brussel
E-mail
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]