Functieomschrijving

Verpleegkundige voor de ontwaakzaal (m/v/x) - 38u - COD

Bedrijfsdetails

Een nieuwe gebouw voor het Jules Bordet Instituut

Het Jules Bordet Instituut is ruim 80 jaar lang actief geweest in het hartje van Brussel, dicht bij de Hallepoort. Het verhuist nu om het hoofd te bieden aan belangrijke ontwikkelingen zoals de toename van het aantal patiënten en van de behoeften aan alsmaar performantere technologieën waarvoor meer ruimte nodig is. Het nieuwe Jules Bordet Instituut zal eind november 2021 de deuren openen naar een nagelnieuw gebouw op de campus in Anderlecht, vlak bij het Erasmusziekenhuis en de faculteit Geneeskunde van de ULB. Het Instituut ruilt zijn huidige 35.000 m² voor een oppervlakte van 80.000 m² op maat van zijn missies inzake zorg, onderzoek en onderwijs op het domein van de oncologie.

Voor meer informatie over het Nieuwe Jules Bordet Instituut, klik HIER https://www.bordet.be/nl/bordet-nieuw

Functie

Details en specificaties van de dienst :

De zaal voor post-interventioneel toezicht is verbonden met het operatiekwartier. Deze afdeling ontvangt alle patiënten die postoperatieve zorg nodig hebben en ontfermt zich over het noodzakelijke toezicht op de geopereerde patiënt, evenals over het herstel en de ondersteuning van de vitale functies. Alle patiënten worden bewaakt door een ECG-monitor en pulsoximeter. De ontwaakzaal beschikt over de voorzieningen voor de diagnose en de behandeling van hypothermie. Capaciteit van 12 posten.

Functie :

 • Onthaal en veilige installatie van de patiënt.
 • Kennis nemen van de peroperatieve gezondheidsstaat van de patiënt en van de bewakingsspecificiteiten.
 • Installatie van bewakingstoestellen en –materiaal zoals monitoring, zuurstofvoorziening, enz…
 • Opvolging en beheer van de medische voorschriften.
 • Controle, evaluatie en ondersteuning van de vitale functies.
 • Contactname met de arts in geval van complicaties en opzet van de eerste maatregelen om de patiënt te stabiliseren.
 • Evaluatie en behandeling van pijn.
 • Preventie en behandeling van alle postoperatieve complicaties.
 • Informeren en ondersteunen van de patiënt en telefonisch informeren van zijn naasten.
 • Schriftelijke overdracht in het geïnformatiseerd verpleegdossier en mondelinge overdracht met het oog op de continuïteit van de zorgverlening.
 • Naleving van de regels inzake hygiëne en steriliteit.

Enkel dagdienst, geen Weekends, noch feestdagen EN geen nachtwerk

Profiel

Toegangsvoorwaarden :

 • Houder van een bachelordiploma in algemene zorg of gebrevetteerde.
 • Een ervaring in ontwaakzaal is een pluspunt.
 • Slagen voor het selectie-examen.
 • Voldoen aan de tweetaligheidsvoorwaarden (SELOR).

Uw profiel :

 • Vermogen om in een multidisciplinair team te werken.
 • Bereid om in team samen te werken om de continuïteit en de kwaliteit van de zorgverlening te verzekeren.
 • Vermogen om zichzelf in vraag te stellen en kritische geest.
 • Stressbestendigheid.
 • Luisterbereidheid en vermogen om psychologische ondersteuning aan de patiënten en hun naasten te bieden.
 • Aanpassingsvermogen aan nieuwe technieken en technologieën.
 • Beheersing van de IT-tools.
 • In het bezit zijn van de beroepstitel ONCO (of lopende verwerving) is een pluspunt.

Taal

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid deze te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werktijd), mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie SELOR van 150€ bruto (onder voorbehoud van de voorlegging van het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12)

Aanbod

Wij bieden

 • Een voltijds contract voor 38u per week voor onbepaalde duur met een baremaschaal van de openbare sector (sociaal handvest)
  • Gelijkgesteld met de graad van : Verpleegkundige
  • Voltijdse jaarbedragen : Weddeschaal (sociaal handvest): BH' 1/2/3 oh CH'2 (IFIC in 2022)

Min. : 30 118,89 € (index : 1.8114)

Max. : 53 063,42 € (index : 1.8114)

Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

 • Extralegale voordelen :
  • Maaltijdcheques ter waarde van 7,30€
  • Voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het IRIS-netwerk (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn)
  • Volledige terugbetaling van het jaarlijkse mivb-abonnement, een tussenkomst (80%) in de kosten van het openbaar vervoer en/of vergoedingen
  • Een jaarlijkse aantrekkelijkheidspremie
  • Een maandelijkse tweetaligheidspremie van 150 € bruto (op voorwaarde dat u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen)
  • 24 wettelijke verlofdagen en 5 extralegale verlofdagen (+ de verschillende dagen omstandigheidsverlof)
 • Talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (IRIS)
 • Een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie
 • Een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan

Modaliteiten voor de indiening van de kandidaturen

Gelieve uw kandidatuur rechtstreeks in te geven op de website of op de intranet-site van het Jules Bordet Instituut via de vacature in kwestie (CV en gemotiveerde brief).

 • Online op:do 13 januari 2022
 • Locatie: Brussel
E-mail
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]