Functieomschrijving

Verpleegkundige - nacht - Mobiele eenheid (m/v/x) - COD

Bedrijfsdetails

Een nieuwe gebouw voor het Jules Bordet Instituut

Het Jules Bordet Instituut is ruim 80 jaar lang actief geweest in het hartje van Brussel, dicht bij de Hallepoort. Het verhuist nu om het hoofd te bieden aan belangrijke ontwikkelingen zoals de toename van het aantal patiënten en van de behoeften aan alsmaar performantere technologieën waarvoor meer ruimte nodig is. Het nieuwe Jules Bordet Instituut zal eind november 2021 de deuren openen naar een nagelnieuw gebouw op de campus in Anderlecht, vlak bij het Erasmusziekenhuis en de faculteit Geneeskunde van de ULB. Het Instituut ruilt zijn huidige 35.000 m² voor een oppervlakte van 80.000 m² op maat van zijn missies inzake zorg, onderzoek en onderwijs op het domein van de oncologie.

Voor meer informatie over het Nieuwe Jules Bordet Instituut, klik HIER : https://www.bordet.be/nl/bordet-nieuw

Functie

Opdrachten

 • U staat in voor:
  • vervanging van ongeplande afwezigheden, enkel in de afdelingen versterking van de diensten volgens de werklast als er geen afwezigheden zijn;
  • versterking van de wachtdienst
 • Tot uw taken behoren:
  • een snelle en nauwkeurige opname van patiënten in kritieke toestand in een van de afdelingen waarvoor u mobiel verpleegkundige bent
  • informatieverstrekking aan de patiënt over de verstrekte zorg, de geplande onderzoeken en de ingestelde behandelingen, en daarbij nagaan in hoeverre de patiënt deze informatie begrijpt;
  • het verlenen van de nodige zorg aan patiënten, en daarbij blijk geven van luisterbereidheid en psychologisch inzicht;
  • de toepassing van noodmaatregelen door het kunnen analyseren van de behoeften van de patiënt;
  • de uitwerking van de zorgplanning voor elke patiënt in overeenstemming met het zorgproject en de evaluatie ervan;
  • de toepassing van alle vereiste preventieve maatregelen ten opzichte van de patiënten om sentinel events te voorkomen;

Profiel

Toegangsvoorwaarden

 • Houder zijn van een graduaat of bachelor in verpleegkundige zorgen
 • Voldoen aan de wettelijke tweetaligheidsvoorwaarden (slagen voor het Selor- examen)
 • Slagen voor het bevorderings- of selectie-examen
 • Voldoen aan de gevraagde kwaliteiten voor de functie

Profiel :

 • U bent gemotiveerd en dynamisch.
 • U bent flexibel.
 • U kunt zich gemakkelijk aanpassen.
 • U bent methodisch, nauwgezet en georganiseerd.
 • U bent stressbestendig.
 • U bent zelfstandig ingesteld en bent in staat om in verschillende teams te werken.
 • U bent in staat om initiatieven te nemen en uw emoties te beheersen in een noodsituatie.
 • U werkt interpersoonlijk met de patiënt.
 • U bent creatief en brengt verandering.
 • U communiceert vlot met de patiënt, zijn naasten, de leden van het multidisciplinair team en de andere ziekenhuisafdelingen.
 • U bent discreet en bewaart het beroepsgeheim.

Taal

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid deze te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werktijd, mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie SELOR van 150€ bruto, onder voorbehoud van de voorlegging van het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12)

Aanbod

Wij bieden

 • Een contract voor onbepaalde duur met een baremaschaal van de openbare sector (sociaal handvest)
  • Gelijkgesteld met de graad van : Verpleegkundige
  • Voltijdse jaarbedragen : Weddeschaal (sociaal handvest): BH’ 1/2/3 (IFIC in 2022)

Min. : 30 118,89 € (index : 1.8114)

Max. : 53 063,42 € (index : 1.8114)

Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

 • Extralegale voordelen :
  • Maaltijdcheques ter waarde van 7,30€
  • Voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het IRIS-netwerk (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn)
  • Volledige terugbetaling van het jaarlijkse mivb-abonnement, een tussenkomst (80%) in de kosten van het openbaar vervoer en/of vergoedingen
  • Een jaarlijkse aantrekkelijkheidspremie
  • Een maandelijkse tweetaligheidspremie van 150 € bruto (op voorwaarde dat u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen)
  • 24 wettelijke verlofdagen en 5 extralegale verlofdagen (+ de verschillende dagen omstandigheidsverlof)
 • Talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (IRIS)
 • Een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie
 • Een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan

Modaliteiten voor de indiening van de kandidaturen

Gelieve uw kandidatuur rechtstreeks in te geven op de website of op de intranet-site van het Jules Bordet Instituut via de vacature in kwestie (CV en gemotiveerde brief).

 • Online op:do 13 januari 2022
 • Locatie: Brussel
E-mail
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]