Functieomschrijving

Bordet - Een bachelor in de verpleegkunde dringende medische hulpverlening (DMH) voor eenheid intensieve zorgen - COD - 38u of andere tima (m/v)

Bedrijfsdetails

Het Academisch Ziekenhuis Brussel (H.U.B.) bestaat uit het Erasmusziekenhuis, het Jules Bordet Instituut en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF). Deze grote universitaire ziekenhuisgroep werd in 2021 opgericht op initiatief van de Stad Brussel en de Université Libre de Bruxelles (ULB) en garandeert niet alleen zorg van hoge kwaliteit voor iedereen maar ook uitmuntendheid op het vlak van opleiding en onderzoek. Het H.U.B. telt ongeveer 1.420 hospitalisatiebedden en meer dan 6.000 personeelsleden waaronder 841 FTE artsen en 3.975 niet medische FTE. Het heeft als ambitie om aan al zijn teams een stimulerende en aantrekkelijke werkomgeving te bieden met opleidings- en doorgroeimogelijkheden en wil tegelijkertijd het voortbestaan, en dus de financiële levensvatbaarheid, van het geheel garanderen.

Functie

Details van de dienst

Dit platform wil functioneel zijn door zijn indeling in 3 sectoren (Intensieve zorg – Diagnosa Unit en spoedgevallen). De dienst intensieve zorg behandelt patiënten met een risico op aantasting van de vitale functies waarvoor een constante bewaking en een intensieve behandeling vereist is. Deze zal een capaciteit van 8 bedden beslaan waarvan 2 met sas en laminaire stroming voor zeer immunodepressieve patiënten. De Diagnose Unit zal een capaciteit bieden van 8 bedden. Elke kamer zal worden uitgerust met een basisbewaking voor parameters en nauwe monitoring. Deze nieuwe eenheid zal op het kruispunt van de spoedgevallen en de intensive care unit staan. In functie van zijn gezondheidstoestand bij het verlaten van de spoedgevallen, kan de patiënt gedurende 24 tot 48u in deze dienst verblijven voor het verrichten van aanvullende onderzoeken, een diagnosestelling en de snelle opstart van een behandeling. De spoedgevallendienst zal een capaciteit bieden van 4 boxen waaronder 1 gewijd aan chirurgie met het nodige materiaal voor het hechten en het aanleggen van een gips. Bovendien zal er een shock-laboratorium zijn voor de kritieke patiënten die reanimatie- en conditioneringsmanoeuvres vereisen (intubatie, aanleggen van centrale katheters, enz...) vóór een eventuele overdracht naar de intensieve zorgen.

Specificiteiten van de dienst

 • Nauwe samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen
 • Technische vaardigheden in constante evolutie
 • Behoud van het menselijk aspect ten opzichte van de specifieke aard van de prioritair verstrekte zorg
 • Ontwikkeling van verpleegkundig onderzoek en bijscholing in nauwe samenwerking met andere diensten
 • Begeleiding en gepersonaliseerde opleiding van alle nieuw aangeworvenen (min. 1 maand)
 • Mogelijkheid van een of meer observatiedagen vóór een contractuele verbintenis

Functie :

 • Het verpleegkundig personeel zal in de 3 sectoren kunnen worden ingezet
 • Zorgen verstrekken in overeenstemming met ons beroep en onze zorgfilosofie
 • De continuïteit van de zorg en een permanente bewaking van de patiënt verzekeren
 • Werken in een multidisciplinair team
 • Verstrekken van hoogtechnologische verpleegkundige zorg
 • Zorgen voor de snelle zorg van een patiënt in een acute situatie binnen de afdeling
 • Vaststellen van zorgprioriteiten in functie van de onvoorziene gebeurtenissen en spoedgevallen
 • Bijstand verlenen aan de arts in noodsituaties of bij intensieve therapeutische activiteiten
 • U kunt omgaan met stresssituaties
 • Optreden als onmisbare ondersteuning voor de verwanten en de familie van de patiënten

Profiel

Toegangsvoorwaarden :

 • Houder van een bachelordiploma in algemene zorg.
 • Een pluspunt is het bezit van de beroepstitel DBDMH of ONCO (of lopende verwerving).
 • Een professionele ervaring op de IZE of in een oncologische dienst is een pluspunt.
 • Slagen voor het selectie-examen.
 • Voldoen aan de tweetaligheidsvoorwaarden (SELOR).

Uw profiel

 • Vermogen om in een multidisciplinair team te werken
 • Bereid om in team samen te werken om de continuïteit en de kwaliteit van de zorgverlening te verzekeren
 • Vermogen om zichzelf in vraag te stellen en kritische geest
 • Stressbestendig
 • Luisterbereidheid en vermogen om psychologische ondersteuning aan de patiënten en hun verwanten te bieden

Taal

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid deze te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werktijd, mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie SELOR van 150€ bruto, onder voorbehoud van de voorlegging van het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12)

Aanbod

Wij bieden

 • Een contract voor onbepaalde duur met een baremaschaal IFIC 15.
 • Extralegale voordelen :
  • Maaltijdcheques ter waarde van 7,30€
  • Voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het IRIS-netwerk (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn)
  • Volledige terugbetaling van het jaarlijkse mivb-abonnement, een tussenkomst (80%) in de kosten van het openbaar vervoer en/of vergoedingen
  • Een jaarlijkse aantrekkelijkheidspremie
  • Een maandelijkse tweetaligheidspremie van 150 € bruto (op voorwaarde dat u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen)
  • 24 wettelijke verlofdagen en 5 extralegale verlofdagen (+ de verschillende dagen omstandigheidsverlof)
 • Talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (IRIS)
 • Een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie
 • Een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan

Modaliteiten voor de indiening van de kandidaturen

Gelieve uw kandidatuur rechtstreeks in te geven op de website of op de intranet-site van het Jules Bordet Instituut via de vacature in kwestie (CV en gemotiveerde brief).

 • Online op:vr 2 december 2022
 • Locatie: Brussel
E-mail
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]