Functieomschrijving

Bordet - Verpleegkundige in oncologie voor de « Novel Treatments Unit »(M/V) - 38u - COD

Bedrijfsdetails

Het Academisch Ziekenhuis Brussel (H.U.B.) bestaat uit het Erasmusziekenhuis, het Jules Bordet Instituut en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF). Deze grote universitaire ziekenhuisgroep werd in 2021 opgericht op initiatief van de Stad Brussel en de Université Libre de Bruxelles (ULB) en garandeert niet alleen zorg van hoge kwaliteit voor iedereen maar ook uitmuntendheid op het vlak van opleiding en onderzoek. Het H.U.B. telt ongeveer 1.420 hospitalisatiebedden en meer dan 6.000 personeelsleden waaronder 841 FTE artsen en 3.975 niet medische FTE. Het heeft als ambitie om aan al zijn teams een stimulerende en aantrekkelijke werkomgeving te bieden met opleidings- en doorgroeimogelijkheden en wil tegelijkertijd het voortbestaan, en dus de financiële levensvatbaarheid, van het geheel garanderen.

Functie

Opdracht :

Het klinische onderzoek is een geavanceerde activiteitensector in snelle ontwikkeling op het vlak van zijn wettelijke en menselijke vereisten. Gezien het instituut een competitieve plaats wenst te handhaven, dient het zich absoluut te omringen met goed opgeleide en ervaren medewerkers.

New Bordet zal tegen eind 2021 een gloednieuwe « Novel Treatments Unit» (NTU) van 12 bedden openstellen.

Door een actieve samenwerking tussen artsen (Onderzoekers), Study (Nurse) Coordinators en zaalverpleegkundigen zullen de klinische studies die extra behandelmogelijkheden voor de oncologische patiënten uitmaken zo goed mogelijk kunnen worden geïmplementeerd.

Functie van de zaalverpleegkundige in het instituut :

Het verstrekken van verpleegkundige zorg volgens een model voor globale behandeling van de patiënt en van zijn verwanten.

 • Vermogen om gebruik te maken van het informaticamaterieel en van de in het Instituut gebruikte software en in samenhang met de verpleegkundige praktijk, waaronder « Mediboard » en de programma’s met betrekking tot het beheer van de zorgeenheid (bedden, apotheek, maaltijden, brancardvervoer, technische werkzaamheden, bestelling van materiaal…)
 • Opstellen van de verpleegkundige diagnoses en van het zorgplan specifiek voor elke patiënt in functie van zijn bijzondere behoeften
 • Toediening van de behandelingen (op medisch voorschrift) en zorgen voor de continuïteit hiervan tijdens de aanwezigheid van de patiënt op de afdeling, evenals de overdracht van patiëntgegevens aan het verpleegkundig team dat deze in de loop van de tijd doorgeeft (verpleegkundig dossier, schriftelijke nota’s) en aan de Study (Nurse) Coordinators
 • Beheersing van de procedures verband houdend met transfusies en hemovigilantie
 • Waken over het welzijn van de patiënt en in het bijzonder over de pijnbestrijding en het beheer van de kankersymptomen
 • Zorgen voor haar eigen permanente opleiding door actieve deelname aan de opleidingsprogramma’s en verpleegkundige onderzoeksprogramma’s van het Instituut en persoonlijk zorgen voor de handhaving van haar titel van gespecialiseerd verpleegkundige in oncologie overeenkomstig de geldende wetgeving
 • Uitvoering van de verpleegkundige zorgen en technische handelingen, voorgeschreven door de arts, vereist door de behandeling binnen de « NTU », bv. :
  • Plaatsen van een infuus
  • Plaatsen van een HUBER naald (PAC)
  • Afname van biologische stalen uit de arm en/of op PAC, en diverse andere (urine, ontlasting,…)
  • Openen, onderhouden en bijwerken in real time van het verpleegdossier van de patiënt (Mediboard)
  • Bewaking van de vitale parameters
  • Specieke zorgactiviteiten (verband aanleggen bij katheters en tumorwonden,…)
 • Onthaal en begeleiding van de studenten verpleegkundige in samenwerking met de ICANES en de afgevaardigden van de onderwijsinstellingen
 • In opdracht van de leidinggevend persoon (hoofdverpleegkundige), zorgen voor het beheer van de dienst in zijn afwezigheid, evenals de bestelling en het beheer van de apotheek, van de geneesmiddelen (daaronder begrepen crash kar)
 • Naleving van de regels inzake veiligheid, hygiëne en asepsis
 • Bewaking, onderhoud en reiniging van de apparaten volgens de voorgeschreven procedures

Specifieke functies voor de klinische studies in het « NTU » :

Gezien het specifieke werkterrein van de gloednieuwe eenheid, gericht op de implementatie van klinische onderzoeksprotocollen (toediening van behandelingen, met inbegrip van patiëntenopvolging, beheer van protocolvereisten en bijwerkingen, …), zal een aangepaste samenwerking worden opgezet met de onderzoekende artsen en de Study (Nurse) Coordinators voor de opleiding van de zaalverpleegkundigen die zich bezighouden met :

 • De actieve klinische studies (op basis van een synopsis)
 • Het verrichten van specifieke handelingen voor elke studie op basis van een Studieverpleegkundig schrift, voorbereid door de Study (Nurse) Coordinator
 • De samenwerking met de Study (Nurse) Coordinators en de verpleegkundige van de Dagkliniek voor het toedienen van de studiebehandelingen, naargelang het type van fase en de sector (fase 1 of Dagkliniek)
 • Bloedafname van het type PK (Farmacokinetiek)
 • Andere afnames van het type : urine, ontlasting, tranen, haar, zweet, huid
 • Het centrifugeren van de stalen en het pipetteren
 • De organisatie van de stalen in de koelkasten en/of diepvriezers (-20°/-80°C)
 • ECG (Electrocardiogram) met diverse apparaten
 • Bijstand voor vragenlijsten over de Levenskwaliteit per studie (papier of tablet)
 • Het vermogen om de verschillende symptomen en reacties van de patiënt gerelateerd aan de kankerziekte en de bijwerkingen van de studiebehandeling (alleen en/of in combinatie met een standaardbehandeling) te observeren, vast te stellen en te rapporteren (geregistreerde documentatie)

Profiel

Toegangsvoorwaarden :

 • In het bezit van een bachelordiploma in verpleegkundige zorg
 • Voldoen aan de wettelijke tweetaligheidsvoorwaarden (mogelijke Selorproef na aanwerving)
 • Slagen voor het selectie-examen

Profiel :

 • Specialisatie in oncologie (of gelijkwaardige ervaring) is een pluspunt
 • Motivatie voor wetenschappelijk onderzoek in oncologie
 • Goede kennis van het Engels (geschreven en gesproken) aanbevolen
 • Beroepservaring: minimum 1-3 jaar
 • Kennis van de Goede Klinische Praktijken (GKP) is een pluspunt, maar kan gevalideerd worden na aanwerving
 • Goede kennis van de kantoorsoftware (Microsoft office)
 • Uitstekende organisatorische vaardigheden
 • Samenwerkingsgeest, bereid om in een multidisciplinair team te werken
 • Nauwgezetheid
 • Empathie en respect
 • Gevoelig voor de voorlichting en de opvoeding van de patiënt

Taal

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid deze te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werktijd, mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie SELOR van 150€ bruto, onder voorbehoud van de voorlegging van het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12)

Aanbod

Wij bieden
 • Een voltijds contract voor 38u per week voor onbepaalde duur met een baremaschaal IFIC 14.
 • Extralegale voordelen :
  • Maaltijdcheques ter waarde van 7,30€
  • Voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het IRIS-netwerk (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn)
  • Volledige terugbetaling van het jaarlijkse mivb-abonnement, een tussenkomst (80%) in de kosten van het openbaar vervoer en/of vergoedingen
  • Een jaarlijkse aantrekkelijkheidspremie
  • Een maandelijkse tweetaligheidspremie van 150 € bruto (op voorwaarde dat u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen)
  • 24 wettelijke verlofdagen en 5 extralegale verlofdagen (+ de verschillende dagen omstandigheidsverlof)
 • Talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (IRIS)
 • Een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie
 • Een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan
Modaliteiten voor de indiening van de kandidaturen
Gelieve uw kandidatuur rechtstreeks in te geven op de website of op de intranet-site van het Jules Bordet Instituut via de vacature in kwestie (CV en gemotiveerde brief).

 • Online op:vr 2 december 2022
 • Locatie: Brussel
E-mail
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]