Functieomschrijving

Bordet - Verpleegkundige cytaferese - COD – 38u of andere (m/v/x)

Bedrijfsdetails

Een nieuw gebouw voor het Jules Bordet Instituut

Het Jules Bordet Instituut is ruim 80 jaar lang actief geweest in het hartje van Brussel, dicht bij de Hallepoort. Het verhuist nu om het hoofd te bieden aan belangrijke ontwikkelingen zoals de toename van het aantal patiënten en van de behoeften aan alsmaar performantere technologieën waarvoor meer ruimte nodig is. Het nieuwe Jules Bordet Instituut zal eind november 2021 de deuren openen naar een nagelnieuw gebouw op de campus in Anderlecht, vlak bij het Erasmusziekenhuis en de faculteit Geneeskunde van de ULB. Het Instituut ruilt zijn huidige 35.000 m² voor een oppervlakte van 80.000 m² op maat van zijn missies inzake zorg, onderzoek en onderwijs op het domein van de oncologie.

Voor meer informatie over het Nieuwe Jules Bordet Instituut, klik HIER : https://www.bordet.be/nl/bordet-new

Functie

Opdracht

De cytaferese-eenheid is verantwoordelijk voor de afname van hematopoëtische stamcellen van de patiënt of van zijn/haar donor uit het beenmerg of uit perifeer bloed na stimulatie. Beenmergdonatie brengt weinig risico's met zich mee, maar vereist algehele verdoving. Voor de afname van perifere stamcellen moet de patiënt niet worden verdoofd. De ganse procedure duurt 3 tot 4 uur. Afhankelijk van het aantal afgenomen stamcellen kan de procedure dagelijks gedurende 1 tot 3 dagen worden herhaald om de hoeveelheid stamcellen te verkrijgen die nodig zijn voor de transplantatie. Het lichaam vervangt deze cellen meestal binnen enkele weken.

De aferese-eenheid van het Instituut Jules Bordet ontvangt patiënten uit het volledige ULB-IRIS-netwerk die baat hebben bij de inzameling van stamcellen. De eenheid werkt nauw samen met de verschillende centra voor autotransplantatie voor volwassenen en met het kinderziekenhuis (UKZKF).

Sinds 1970 voert speciaal opgeleid verplegend en technisch personeel aferese uit op onze dienst. Twee artsen en vier verpleegkundigen staan tot uw beschikking en zorgen voor de continuïteit van uw medische zorg in samenwerking met de dienst hematologie.

Profiel

Profiel

 • Houden van het technisch aspect (machines)
 • Houden van het administratieve aspect (helft van de tijd)
 • Werken in teamverband (multidisciplinariteit)
 • Flexibel
 • Ervaring in onco hemato is een pluspunt
 • Bachelordiploma (gezien de opdrachten in pediatrie en in het OK)
 • Zin voor initiatief
 • Oproepbaar
 • Werkroosters vastgelegd tussen 7u30 en 17u30
 • Hiërarchie (N+1): dhr. Crombez Patrick, hoofdverpleegkundige van de dienst hematologie en van de cytaferese-eenheid
 • (wachtdienst GSM)

Toegangsvoorwaarden :

 • Houder van een bachelordiploma in algemene zorg.
 • In het bezit zijn van de beroepstitel ONCO (of lopende verwerving) is een pluspunt.
 • Bij gebreke, een professionele ervaring in radiotherapie.
 • Slagen voor het selectie-examen.
 • Voldoen aan de tweetaligheidsvoorwaarden (SELOR).

Taal

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid deze te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werktijd), mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie SELOR van 150€ bruto (onder voorbehoud van de voorlegging van het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12)

Aanbod

Wij bieden :

 • Een voltijds of halftijds contract van onbepaalde duur met een baremaschaal van de openbare sector (sociaal handvest).
  • Voltijdse jaarbedragen : Weddeschaal (sociaal handvest): BH'1/2/3 (IFIC in 2022)

Min.: 30 118,89 € (index 1.8114)

Max.: 53 063,42 € (index 1.8114)

Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

 • Extralegale voordelen :
  • Maaltijdcheques ter waarde van 7,30€
  • Voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het IRIS-netwerk (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn)
  • Volledige terugbetaling van het jaarlijkse mivb-abonnement, een tussenkomst (80%) in de kosten van het openbaar vervoer en/of vergoedingen
  • Een jaarlijkse aantrekkelijkheidspremie
  • Een maandelijkse tweetaligheidspremie van 150 € bruto (op voorwaarde dat u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen)
  • 24 wettelijke verlofdagen en 5 extralegale verlofdagen (+ de verschillende dagen omstandigheidsverlof)
  • Talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (IRIS)
 • Een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie
 • Een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan

Modaliteiten voor de indiening van de kandidaturen

Gelieve uw kandidatuur rechtstreeks in te geven op de website of op de intranet-site van het Jules Bordet Instituut via de vacature in kwestie (CV en gemotiveerde brief).

 • Online op:vr 2 december 2022
 • Locatie: Brussel
E-mail
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]