Functieomschrijving

UKZKF : Verpleegkundige met een specialisatie Pediatrie en/of Spoed & Intensieve Zorg - COD 38u

Bedrijfsdetails

Het Academisch Ziekenhuis Brussel (H.U.B.) bestaat uit het Erasmusziekenhuis, het Jules Bordet Instituut en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF). Deze grote universitaire ziekenhuisgroep werd in 2021 opgericht op initiatief van de Stad Brussel en de Université Libre de Bruxelles (ULB) en garandeert niet alleen zorg van hoge kwaliteit voor iedereen maar ook uitmuntendheid op het vlak van opleiding en onderzoek. Het H.U.B. telt 1.420 ziekenhuisbedden en meer dan 6.000 personeelsleden, van wie 841 fte's artsen en 3.975 fte's niet-medische beroepen. Het H.U.B. heeft als ambitie om aan al zijn teams een stimulerende en aantrekkelijke werkomgeving te bieden met opleidings- en doorgroeimogelijkheden en wil tegelijkertijd het voortbestaan, en dus de financiële levensvatbaarheid, van het geheel garanderen.


Als je voor het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola werkt, kom je terecht in het team van het enige universitaire ziekenhuis in België dat zich uitsluitend toelegt op de pediatrische zorg (kinderen en adolescenten).

Het ziekenhuis heeft als taak:

het kind/de adolescent en zijn familie te verzorgen en te begeleiden
en zulks via een globale, multidisciplinaire, humane en uitmuntende aanpak;te zorgen voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en research
en zulks via een continu streven naar vernieuwing en kennisontwikkeling;actief bij te dragen tot de opvoeding inzake gezondheid. Nu je gekozen hebt voor het team van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola deel je en verdedig je een aantal waarden waarbij het belang van het kind centraal staat, naast kwaliteit en betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerking en respect.

Het UKZKF is één van de twee gespecialiseerde ziekenhuizen binnen het Iris netwerk van de Stad Brussel en van het UVC Brussel. Het is tevens een door de ULB en VUB erkend universitair centrum. Hier wordt het academische luik van de ULB op het vlak van de pediatrie voor het grootste deel ingevuld. Het ziekenhuis telt 183 bedden, bijna 200.000 ambulante patiënten, waaronder 25.000 spoedgevallen en meer dan 43.000 hospitalisatiedagen
op jaarbasis. Momenteel werkt er zo’n 950 man, onder wie nagenoeg
235 artsen en 540 zorgverstrekkers en/of paramedici.

Door alles in het werk te stellen voor het welzijn van het kind draagt ons ziekenhuis ertoe bij dat het kind zijn eigen ontwikkeling in handen neemt
en zich op die manier verder kan ontplooien in de maatschappij.

Functie

Werkomgeving:

 • schommelende uurroosters (dag/nacht), 1 weekend op 3, feestdagen; het kan gebeuren dat je dagen van 12 uren zult moeten kloppen;
 • elke mogelijke pathologie op chirurgisch en medisch vlak bij kinderen
  (0 tot 18 jaar), waar een intensieve zorgverstrekking voor vereist is;
 • je maakt deel uit van een multidisciplinair team;
 • je moet er ook nu en dan met de SAMU op uit en je zult ook kunnen worden opgeroepen voor een reanimatie binnen de instelling;
 • je dient je professionele kennis op peil te houden en aan te scherpen
  via het aanbod aan permanente bijscholing.

Taken en verantwoordelijkheden

 • je bent in staat om puur technische, verpleegkundige zorgen te verstrekken op medisch en chirurgisch vlak: ECMO, Prisma, NO...;
 • je kunt een kritieke situatie juist inschatten (identificeren en anticiperen);
 • je weet de zorgverstrekking af te stemmen op de gezondheidstoestand van het kind, op eventuele onvoorziene omstandigheden en op de urgentie ervan;
 • basiskennis van de mogelijke complicaties (je bent in staat om de symptomen ervan te voorkomen, te herkennen en aan te pakken en deze – desgevallend – ook aan de arts te melden), alsook basiskennis van de behandelingen (bijwerkingen, toediening…);

Profiel

Specifieke vereisten:

 • professionele inzet;
 • verantwoordelijkheidsgevoel;
 • stressbestendigheid;
 • stiptheid en nauwgezetheid;
 • flexibiliteit / aanpassingsvermogen;
 • omkadering en vorming van de studenten tijdens hun stages;
 • bereidheid om mee te werken aan de protocollen m.b.t. klinische research.
 • je weet jezelf in te werken in een multidisciplinair team;
 • belangrijke relationele vaardigheden: empathie, respect, luisterbereidheid, begrip, invraagstelling (naar het kind en zijn familie toe, je collega’s, alsook op persoonlijk vlak).

Toelatingsvoorwaarden

 • U bent houder van een bachelordiploma of een brevetdiploma in verpleegkundige zorg (als u uw diploma hebt behaald in het buitenland, moet u in het bezit zijn van uw gelijkstelling van het diploma verstrekt door de Fédération Wallonie Bruxelles) met voorkeur een specialisatie Pediatrie en/of Spoed en Intensieve Zorg;
 • U bent in het bezit van een VISUM die nodig is om het beroep in België te mogen uitoefenen;
 • U slaagt voor het bevorderings examen.
 • U voldoet aan de wettelijke voorwaarden van tweetaligheid (geslaagd zijn voor het Selor-examen).
 • U voldoet aan de gevraagde kwaliteiten voor het profiel.

Hiërarchie: hoofdverpleegkundige

Dienstrooster: 38 uur/week

Datum indiensttreding: onmiddellijk

Taal

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid deze te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werkuren, mogelijkheid om een tweetaligheidspremie van Selor van € 150 bruto te krijgen als u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen).

Aanbod

  • Een contract van onbepaalde duur
  • Extralegale voordelen:

   • maaltijdcheques ter waarde van € 7,30
   • voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het IRIS-net (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn)
   • volledige terugbetaling van het jaarabonnement van de MIVB, een tegemoetkoming van 80 % in de kosten voor het overige openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding
   • een jaarlijkse aanmoedigingspremie
   • een maandelijkse tweetaligheidspremie van € 150 bruto (op voorwaarde dat u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen)
   • 24 wettelijke vakantiedagen en 5 extralegale vakantiedagen (+ verschillende dagen omstandigheidsverlof)

  • Een dienst waarbij hightech spitstechnologie en relationele aspecten
   gekoppeld worden aan een ruime autonomie in je takenpakket;
  • Een positieve, dynamische werkomgeving waarin je nauw samenwerkt
   met het medisch en multidisciplinair team én met de familie van het kind;
  • Een compleet gerenoveerde zorgeenheid, inclusief brandwondenunit;
  • Een specifiek (ECMO, Prisma, NO…) programma rond permanente
   bijscholing, zowel binnenshuis als buitenshuis;
  • De nodige interne procedures (SOP’s) en referentiedocumenten;
  • Talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (IRIS)
  • Een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie
  • Een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan
  • Kinderdagverblijf ter plaatse

  Modaliteiten voor de indiening van de kandidaturen

  Gelieve uw kandidatuur rechtstreeks in te geven op de website of op de intranet-site van het UKZKF via de vacature in kwestie (CV en gemotiveerde brief).

  Inlichtingen: Séverine Goenen, hoofdverpleegkundige / 02 477 32 40

  Deze oproep dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan al het personeel. De diensthoofden zullen ervoor zorgen dat deze informatie aan alle personeelsleden van hun dienst meegedeeld zal worden.

 • Online op:do 1 juni 2023
 • Locatie: Brussel
E-mail
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]