Functieomschrijving

UKZKF - Sociaal assistent voor de kinderpsychiatrische en pediatrische ziekenhuisafdeling (m/v/x) – 19 uur – COD

Bedrijfsdetails

Het Academisch Ziekenhuis Brussel (H.U.B.) bestaat uit het Erasmusziekenhuis, het Jules Bordet Instituut en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF). Deze grote universitaire ziekenhuisgroep werd in 2021 opgericht op initiatief van de Stad Brussel en de Université Libre de Bruxelles (ULB) en garandeert niet alleen zorg van hoge kwaliteit voor iedereen maar ook uitmuntendheid op het vlak van opleiding en onderzoek. Het H.U.B. telt ongeveer 1.420 hospitalisatiebedden en meer dan 6.000 personeelsleden waaronder 841 FTE artsen en 3.975 niet medische FTE. Het heeft als ambitie om aan al zijn teams een stimulerende en aantrekkelijke werkomgeving te bieden met opleidings- en doorgroeimogelijkheden en wil tegelijkertijd het voortbestaan, en dus de financiële levensvatbaarheid, van het geheel garanderen.

Functie

Voorstelling van de ziekenhuisafdeling Kinderpsychiatrie (Dienst Kinderpsychiatrie)

De kinderpsychiatrische afdeling is een open afdeling voor jongeren tussen 8 en 14 jaar met kinderpsychiatrische stoornissen (stemmingsstoornissen, psychotische stoornissen, eetstoornissen, posttraumatisch stresssyndroom, enz.). De afdeling telt 15 K-bedden. We hebben een mandaat om kinderen en hun ouders te diagnosticeren, oriënteren en therapeutische ondersteuning te bieden om hun geestelijke gezondheid en welzijn te behouden, verbeteren of herstellen.

Doel van de uitbreiding van het aantal K-bedden naar aanleiding van de toenemende opnamevraag bij jongeren:

 • Ernstige en complexe psychische problemen ter plaatse behandelen.
 • Patiënten tijdelijk stabiliseren met het oog op een mobiele, ambulante of (semi)residentiële behandeling.
 • Opnames of heropnames in K-diensten voorkomen of het verblijf in K-diensten inkorten.
 • Tijdelijk de opnamecapaciteit voor psychisch kwetsbare K/A verhogen.
 • Bijdragen tot de optimalisatie van de zorgcontinuïteit.
 • De uitbouw van het gespecialiseerde aanbod voor K/A en jongvolwassenen een impuls geven.

Opdrachten:

Instaan voor de follow-up en de sociale begeleiding van patiënten die in de kinderpsychiatrie zijn opgenomen door jongeren en ouders te ondersteunen en contacten met zorgverstrekkers en instellingen te onderhouden.

De vlotte overschakeling tussen residentiële (K) en ambulante zorg actief in de hand werken.

Functiebeschrijving:

 • Een sociale anamnese uitvoeren
 • Deelnemen aan het opnamegesprek/gesprek voorafgaand aan de opname
 • Als contactpersoon met het netwerk (Psychisch-Medisch Sociale Centra in Brussel, Jeugdhulp/kinderbescherming, Jeugdzorg enz.) optreden en het netwerk rond en met de jongere en zijn familie organiseren
 • Helpen bij de uitwerking en de toepassing van individuele patiëntenzorgplannen.
 • De jongere en/of zijn familie bijstaan bij externe beslommeringen (school, onthaalvoorzieningen, SSM, AMO, ...
 • De familie ondersteunen bij de aanvraag van financiële tegemoetkomingen (Ziekenfonds, OCMW, AFM, ...)
 • Contacten met jeugdhulpvoorzieningen onderhouden en de jongere tijdens zijn parcours begeleiden
 • Het sociale dossier van de patiënt up-to-date houden; de RPM's
 • Samenwerken met interne en externe sociaal assistenten
 • Bijdragen aan de institutionele werkzaamheden van de afdeling (workshops voor ouders; opname- en ontslagformaliteiten, ...)
 • Huisbezoeken afleggen
 • De contacten met het netwerk onderhouden
 • Deelnemen aan de klinische vergaderingen van de dienst
 • Helpen bij het opstellen van de verslagen en het ontslagrapport

Kennis en ervaring: Goed vertrouwd zijn met het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg, de jeugdbijstand, de gehandicaptensector voor kinderen en jongeren

Profiel

 • U hebt een graduaats- of bachelordiploma sociaal verpleegkundige, verpleegkundige gespecialiseerd in gemeenschapsgezondheid of maatschappelijk werker.

Vereiste kwaliteiten:

 • luisterbereidheid
 • hartelijk
 • bestand tegen stress en conflictsituaties
 • zelfstandig
 • flexibel
 • creatief
 • dynamisch
 • stipt
 • georganiseerd en nauwgezet
 • in staat tot overleg en teamwork (interdisciplinaire vaardigheden)
 • discretie met betrekking tot vertrouwelijke informatie

Taal

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid deze te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werkuren, mogelijkheid om een tweetaligheidspremie van Selor van € 150 bruto te krijgen als u het taalcertificaat van Selor artikel 10 kunt voorleggen).

Aanbod

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur met een baremaschaal IFIC 14
 • Extralegale voordelen:
  • maaltijdcheques ter waarde van € 7,30
  • voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het IRIS-net (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn)
  • volledige terugbetaling van het jaarabonnement van de MIVB, een tegemoetkoming van 80 % in de kosten voor het overige openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding
  • een jaarlijkse aanmoedigingspremie
  • een maandelijkse tweetaligheidspremie van € 150 bruto (op voorwaarde dat u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen);
  • 24 wettelijke vakantiedagen en 5 extralegale vakantiedagen (+ verschillende dagen omstandigheidsverlof)
 • Talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (IRIS)
 • Een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie
 • Een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan
 • Kinderdagverblijf ter plaatse

Kandidatuur indienen

Ga naar de website of het intranet van het ziekenhuis en dien uw kandidatuur rechtstreeks online in via de vacature in kwestie (cv en motivatiebrief).

 • Online op:do 20 april 2023
 • Locatie: Brussel
E-mail
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]